پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل اشتراک گذاری خروج
جشنواره چیست؟
جشنواره فرصتی است برای نمایش اندیشه های خوب و برای انتخاب کردن تا بدانیم مسیر حرکت جامعه به کدام سوی است و نگاه مردم از چه زاویه ایست. جشنواره ابزاریست برای معرفی ایده ها، آثار، خلاقیتها و محیطی برای حضور اندیشه های ناب تا با معرفی استعدادها ، آنها را در جهت رشد بیشتر حمایت کنیم و جامعه را از دستاوردهای آنان بهره مند سازیم.
جدیدترین جشنواره ها

عکس نوروزی
تاریخ اکران عمومی : ‌ پنجشنبه 26 دى 98
تاریخ اعلام نتایج :‌ دوشنبه 30 دى 98
تاریخ پایان ارسال آثار : پنجشنبه 26 دى 98
جشنواره موسیقی
تاریخ اکران عمومی : ‌ جمعه 20 دى 98
تاریخ اعلام نتایج :‌ سه شنبه 24 دى 98
تاریخ پایان ارسال آثار : جمعه 20 دى 98
جشنواره فیلم کوتاه
تاریخ اکران عمومی : ‌ جمعه 20 دى 98
تاریخ اعلام نتایج :‌ یکشنبه 22 دى 98
تاریخ پایان ارسال آثار : پنجشنبه 19 دى 98
جشنواره عکس طبیعت
تاریخ اکران عمومی : ‌ جمعه 20 دى 98
تاریخ اعلام نتایج :‌ دوشنبه 23 دى 98
تاریخ پایان ارسال آثار : جمعه 20 دى 98