پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

روان شناسی مثبت

دسته بندی :
صفحات کتاب:
246
کنگره:
BF204/6‫‭/آ3ر9 1394
دیویی:
150/198‬
کتابشناسی ملی:
3797947
شابک:
978-600-93982-6-3‭‬‭‬
سال نشر:
1394
ناشر:
قیمت:
4,500 تومان
امتیاز:
0
(0 نفر)
...

خرید تک محصول:

8860
روان شناسی مثبت
type
2.6 مگا بایت
45,000 تومان
صفحات کتاب 246
کنگره BF204/6‫‭/آ3ر9 1394
دیویی 150/198‬
کتابشناسی ملی 3797947
شابک 978-600-93982-6-3‭‬‭‬
سال نشر 1394
سخنی با خوانندگان
پیشگفتار
بخش نخست
سرمایه روانشناختی ، مفاهیم و کلیات
سرمایه روانشناختی چیست؟
چرا باید به سرمایه روانشناختی بپردازیم؟
بخش دوم
پیدایش روانشناسی مثبت گرا
تاریخچه روانشناسی مثبت و سرمایه روانشناختی
ابراهام مزلو ارائه دهنده هرم نیازها
کارل راجرز نظریهپرداز مراجع محوری
ویکتور فرانکل نظریهپرداز معنا در زندگی
برنارد واینر ارائه دهنده سبکهای اسنادی
کارلوس ریچارد اسنایدر ارائه دهنده نظریه امید
آلبرت بندورا نظریهپرداز یادگیری اجتماعی و خودکارآمدی
مارتین سلیگمن پدر روانشناسی مثبت
بخش سوم
روانشناسی مثبت و پیوند آن با رفتار سازمانی مثبت گرا
روانشناسی مثبت
رفتار سازمانی مثبت گرا
مرور چند مفهوم بنیادین در رفتار سازمانی
بخش چهارم
ارتقای سرمایه روانشناختی
ارتقای سرمایه روانشناختی
مدل مداخلهای و روش آموزشی لوتانز
مفاهیم بنیادی نظریه الیس
روش آموزشی مبتنی بر نظریه عقلانی عاطفی رفتاری الیس
ارتباط رویکرد الیس با روانشناسی مثبت
بخش پنجم
مرور پژوهش هایی در روانشناسی مثبت
و سرمایه روانشناختی
پژوهشهای مرتبط با سرمایه روانشناختی
پژوهشهای مرتبط با نظریه الیس
کتاب در یک نگاه
سخن پایانی
منابع و مآخذ
پیوست ها

محصولات مشابه

نمایش همه