خلاصه کتاب اعضای بدن و حرکات شما با دیگران چه می گویند؟ -

خلاصه کتاب اعضای بدن و حرکات شما با دیگران چه می گویند؟

(ارتباطات غیرکلامی) اسرار مدیران موفق
دسته بندی :
صفحات کتاب:
۱۴۳
ارائه دهنده:
قیمت:
رایگان
امتیاز:
5
(6 نفر)
ثبت
...

فایل ها

خلاصه کتاب اعضای بدن و حرکات شما با دیگران چه می گویند؟
۸۷.۱ کیلو بایت
رایگان
مشاهده محصول
خلاصه کتاب اعضای بدن و حرکات شما با دیگران چه می گویند؟
۸۷.۱ کیلو بایت
رایگان
مشاهده محصول

مشخصات

صفحات کتاب: ۱۴۳
کنگره: ‫HD۳۸/۱۵‮‫‭/ل۲‮ الف‬۵ ۱۳۸۹‬
دیویی: ‫۶۵۸
کتابشناسی ملی: ۱۷۸۱۵۱۵
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۷-۷۶۷-۶
سال نشر: ۱۳۸۹

دسته بندی

نویسنده