پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

آسیب شناسی استرس و چگونگی کنترل (چکونه آرام باشیم)

دسته بندی :
ناشر:
قیمت:
2,500 تومان
امتیاز:
0
(0 نفر)
...

خرید تک محصول:

6052
آسیب شناسی استرس و چگونگی کنترل (چکونه آرام باشیم)
type
2.1 مگا بایت
25,000 تومان
پیشگفتار 8
فصل اول
مقدمه 11
استرس چیست؟ 14
منابع استرس (استرسورها) 18
استرس‌های مفید و زیان‌بار 19
استرس حاد و مزمن 20
مبانی نظری استرس 21
1. نمونه مبتنی بر پاسخ 22
2. نمونه مبتنی بر محرک 23
3. نمونه تعاملی یا تأثیر متقابل 25
4. نمونه پردازش اطلاعات 29
نمونه سیستمی استرس 30
پاسخ به استرس 31
پاسخ‌های روان‌شناختی به استرس 31
پاسخ‌های فیزیولوژیکی به استرس 32
پاسخ‌های رفتاری به استرس 33
واکنش فیزیولوژیک استرس 37
عنوان صفحه

سیستم عصبی خودمختار 38
نشانگان انطباق (سازگاری) کلی 40
1. مرحله‌ی واکنش آگاهی از خطر یا واکنش هشدار 40
2. مرحله‌ی مقاومت 41
3. مرحله‌ی درماندگی 42
مداخله در بحران‌های ناشی از استرس 46
فصل دوم
پیشگیری و کنترل استرس 49
منابع لازم برای مقابله با استرس 55
کاهش استرس 58
پس‌خوراند زیستی و آموزش آرمیدگی 58
اندازه‌گیری میزان استرس 69
دستورالعمل 71
استرس و بیماری‌های قلبی ـ عروقی 77
ایسکمی میوکارد 82
سرکوب استرس با کنترل تنفس 84
سرکوب استرس با تمرکز ذهنی 85
مجموعه ای از روش های کسب آرامش 85
فشار روانی و درمان آن از دید کلمن 87
فصل سوم
راهکارهای مقابله با استرس 92
راهکارهای جسمی 92
راهکارهای روان شناختی 95
بازسازی شناختی 97

عنوان صفحه

فصل چهارم
طب مکمل 99
امواج مغزی 100
امواج آلفا 101
امواج بتا 101
امواج تتا 102
امواج دلتا 103
یوگا و آرامش 104
حرکات بدنی یوگا 105
تنفس‌های یوگا 106
مدیتیشن 107
تأثیر مدیتیشن بر استرس 109
هیپنوتیزم 110
اصول پایه‌ای هیپنوتیزم 111
استرس، سیگار، الکل و داروهای آرام‌بخش 114
دعا، نیایش و آرامش 115
فصل پنجم
نقش تعالیم اسلامی در مهار استرس 118
راه‌های مقابله با استرس در تعالیم اسلام 119
نقش ایمان در کاهش استرس 119
دیدگاه آیین‌های مختلف و تعالیم اسلام در مورد استرس و شیوه‌های کنترل 124
منابع و مآخذ 133

محصولات مشابه

نمایش همه