زندگی برازنده من -

زندگی برازنده من

موثرترین راهکارهای تحلیل خویشتن و غنی سازی ارتباط با دیگران
دسته بندی :
صفحات کتاب:
۲۰۲
قیمت:
۲۵,۰۰۰ تومان
...

فایل ها

زندگی برازنده من
۲.۱ مگا بایت
۲۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
زندگی برازنده من
۲.۱ مگا بایت
۲۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
زندگی برازنده من
۳۶۳.۰ مگا بایت
۳۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
زندگی برازنده من
۳۶۳.۰ مگا بایت
۳۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

مشخصات

صفحات کتاب: ۲۰۲
کنگره: BF۶۹۸/۸‭‬ ‭/پ۹‏‫‭‭پ۹ ۱۳۹۵
دیویی: ۱۵۵/۲۶۴
کتابشناسی ملی: ۴۶۳۵۱۱۶
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۲۰۵-۰-۵
سال نشر: ۱۳۹۵

دسته بندی

نویسنده