امام خمینی؛ مردی در انتهای افق -

امام خمینی؛ مردی در انتهای افق

گفتارهایی درباره اندیشه، سلوک و رفتار سیاسی امام خمینی
دسته بندی :
صفحات کتاب:
۲۴۸
نویسنده:
قیمت:
۴,۵۰۰ تومان
امتیاز:
0
(0 نفر)
ثبت
...

فایل ها

امام خمینی؛ مردی در انتهای افق
۱.۶ مگا بایت
۴,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
امام خمینی؛ مردی در انتهای افق
۱.۶ مگا بایت
۴,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

مشخصات

صفحات کتاب: ۲۴۸
کنگره: ‏‫‬‭‬‭DSR۱۵۷۶‏‫‭/ت۹‮الف‬۸ ۱۳۹۲
دیویی: ‏‫‬‭‬‭۹۵۵/۰۸۴۲
کتابشناسی ملی: ۳۲۵۱۸۴۰
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۱-۵۳۳-۵
سال نشر: ۱۳۹۲

دسته بندی

نویسنده