وضعیت های نمایشی در شاهنامه فردوسی -

وضعیت های نمایشی در شاهنامه فردوسی

بر اساس الگوی ژرژ پولتی
دسته بندی :
صفحات کتاب:
۲۶۸
قیمت:
۱۶,۰۰۰ تومان
امتیاز:
0
(0 نفر)
ثبت
...

فایل ها

وضعیت های نمایشی در شاهنامه فردوسی
۲۶۱.۸ کیلو بایت
۱۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
وضعیت های نمایشی در شاهنامه فردوسی
۲۶۱.۸ کیلو بایت
۱۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

مشخصات

صفحات کتاب: ۲۶۸
کنگره: ‏‫‬‮‭PIR۴۴۹۵‏‏‫‬‮‭/ع۷۶و۶ ۱۳۹۸
دیویی: ‏‫‭۸‮فا‬۱/۲۱
کتابشناسی ملی: ۵۵۰۶۶۳۳
شابک: ‏‫‭۹۷۸-۶۰۰-۰۳-۲۸۶۱-۰‬‬
سال نشر: ۱۳۹۸
خرید نسخه چاپی: bookroom.ir
خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر: لینک

دسته بندی

نویسنده