جنگ الکترونیک -

جنگ الکترونیک

روایت علی اسحاقی
دسته بندی :
صفحات کتاب:
۵۸۴
پدید آورنده:
قیمت:
۱۵,۰۰۰ تومان
امتیاز:
0
(0 نفر)
ثبت
...

فایل ها

جنگ الکترونیک
۱۵.۶ مگا بایت
۱۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
جنگ الکترونیک
۱۵.۶ مگا بایت
۱۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

مشخصات

صفحات کتاب: ۵۸۴
کنگره: ‏‫‬DSR۱۶۲۹‭‬‭/‮الف‬۵آ۳‏‫‬‮‭۱۳۹۷
دیویی: ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
کتابشناسی ملی: ۵۱۴۷۹۳۲
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۴۳-۸۲-۰‬‬‬‬
سال نشر: ۱۳۹۷

دسته بندی

نویسنده