مواجهه دانشگاه با تحول در علوم انسانی -

مواجهه دانشگاه با تحول در علوم انسانی

جریان شناسی و آسیب شناسی دانشگاه در قبال تولید «علوم انسانی اسلامی»
دسته بندی :
صفحات کتاب:
۵۵
قیمت:
۶,۰۰۰ تومان
امتیاز:
0
(0 نفر)
ثبت
...

فایل ها

مواجهه دانشگاه با تحول در علوم انسانی
۳۵۳.۳ کیلو بایت
۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
مواجهه دانشگاه با تحول در علوم انسانی
۳۵۳.۳ کیلو بایت
۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

مشخصات

صفحات کتاب: ۵۵
کنگره: ‏‫‬‮‭‬‮‭BP۲۳۲‏‫‬‮‭/آ۷م۸ ۱۳۹۵‭‮‬
دیویی: ‏‫‬‬‬‮‭‬‮‭‭۲۹۷/۴۸۵
کتابشناسی ملی: ۴۵۵۵۰۶۲
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۷۰۸-۳۱-۴
سال نشر: ۱۳۹۵

دسته بندی

نویسنده