شاهنامه نگاری در ایران -

شاهنامه نگاری در ایران

دسته بندی :
صفحات کتاب:
۲۸۵
قیمت:
۱۶,۰۰۰ تومان
امتیاز:
0
(0 نفر)
ثبت
...

فایل ها

شاهنامه نگاری در ایران
۱۷.۹ مگا بایت
۱۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
شاهنامه نگاری در ایران
۱۷.۹ مگا بایت
۱۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

مشخصات

صفحات کتاب: ۲۸۵
کنگره: ‏‫ND۳۳۹۹‭‬ ‭/‮ف‬۴‏‫‭ش۴ ۱۳۹۳
دیویی: ‏‫‭۷۴۵/۶۷۰۹۵۵
کتابشناسی ملی: ۲۸۴۲۷۶۱
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۱۷۵-۴۰۷-۴
سال نشر: ۱۳۹۳
خرید نسخه چاپی: bookroom.ir
خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر: لینک

دسته بندی

نویسنده