دیدگاه پنجم -

دیدگاه پنجم

بررسی مبانی موسیقی از دیدگاه های فقهی، عرفانی، فلسفی و مقامی
دسته بندی :
صفحات کتاب:
۲۸۰
قیمت:
۱۷,۰۰۰ تومان
امتیاز:
0
(0 نفر)
ثبت
...

فایل ها

دیدگاه پنجم
۲۸۲.۳ کیلو بایت
۱۷,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
دیدگاه پنجم
۲۸۲.۳ کیلو بایت
۱۷,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

مشخصات

صفحات کتاب: ۲۸۰
کنگره: ‏‫‬‭‬‮‭BP۲۳۲/۸۲‏‫‭/‮الف‬۹د۹ ۱۳۹۸
دیویی: ‏‫‬‭‬‮‭۲۹۷/۴۸۷۸
کتابشناسی ملی: ۵۳۸۸۷۹۶
شابک: ‏‫‭۹۷۸-۶۰۰-۰۳-۲۸۱۱-۵‬‬
سال نشر: ۱۳۹۸
خرید نسخه چاپی: bookroom.ir
خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر: لینک

دسته بندی

نویسنده