پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل اشتراک گذاری خروج
شرجی تر از جنگ -

شرجی تر از جنگ

با شاعران پایداری در خوزستان
دسته بندی :
صفحات کتاب:
۲۹۱
قیمت:
۱۰,۰۰۰ تومان
امتیاز:
0
(0 نفر)
ثبت
...

فایل ها

شرجی تر از جنگ
۶۰۲.۶ کیلو بایت
۱۰,۰۰۰ تومان

مشخصات

صفحات کتاب: ۲۹۱
کنگره: ‏‫‭PIR۸۶۵۴‏‫‬‮‭/ر۶ش۴ ۱۳۹۷
دیویی: ‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲۰۹
کتابشناسی ملی: ۵۳۷۱۹۳۶
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۰۳-۲۷۸۹-۷
سال نشر: ۱۳۹۷
خرید نسخه چاپی: bookroom.ir
خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر: لینک

دسته بندی

نویسنده