قانون اساسی آمریکا با نگاهی به تاریخچه ی سیاسی و فرهنگی -

قانون اساسی آمریکا با نگاهی به تاریخچه ی سیاسی و فرهنگی

دسته بندی :
صفحات کتاب:
۱۴۲
نویسنده:
قیمت:
۸,۰۰۰ تومان
امتیاز:
0
(0 نفر)
ثبت
...

فایل ها

قانون اساسی آمریکا با نگاهی به تاریخچه ی سیاسی و فرهنگی
۵۲۱.۹ کیلو بایت
۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
قانون اساسی آمریکا با نگاهی به تاریخچه ی سیاسی و فرهنگی
۵۲۱.۹ کیلو بایت
۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

مشخصات

صفحات کتاب: ۱۴۲
کنگره: ‏‫‬‭KF۴۵۲۷‏‫‭‏‫‬‭/ف۸ق۲ ۱۳۹۶
دیویی: ‏‫‬‭۳۴۲/۷۳۰۲۳
کتابشناسی ملی: ۵۱۱۹۴۷۳
شابک: ‫‬‭۹۷۸-۶۲۲-۶۰۵۵-۰۳-۱
سال نشر: ۱۳۹۶

دسته بندی

نویسنده