پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

مهارت خودآگاهی

صفحات کتاب:
48
کنگره:
BP230‏‫‬‭‬‭/ع75م9 1388
دیویی:
297/483
کتابشناسی ملی:
1740184
شابک:
978-964-7673-68-6
سال نشر:
1388
قیمت:
500 تومان
امتیاز:
0
(0 نفر)
...

خرید تک محصول:

25956
مهارت خودآگاهی
type
775.6 کیلو بایت
5,000 تومان
صفحات کتاب 48
کنگره BP230‏‫‬‭‬‭/ع75م9 1388
دیویی 297/483
کتابشناسی ملی 1740184
شابک 978-964-7673-68-6
سال نشر 1388
سخن ناشر
مقدّمه
خودآگاهی و کارآمدی های آن
تعریف خودآگاهی
کارآمدیهای خودآگاهی
ساحت های خودآگاهی و راه دست یابی به آن
ضلع اوّل: ویژگی های مشترک انسان
الف. هدف برتر و نهایی در زندگی
ب. عزّت و کرامت
ارجمندی انسان
ارجمندی مؤمن
ج. حواس چهارگانه فطری
ضلع دوم: ویژگی های فردی (شخصیتی ـ رفتاری)
1. محاسبه نفس
2. بهره گیری از ارزیابی افراد صاحب نظر
3. عزّت نفس
الف) فرمان بردن از خدای سبحان
ب) چشم نداشتن به داشته های مردم
4. درنگی در حوادث زندگی
5. توجه به الگوها
ضلع سوم: شرایط و امکاناتِ پیرامونی
1. دین و مذهب
2. خدای تعالی
3. خانواده و محیط آن
4. دوستان و آشنایان
5. رشته تحصیلی
6 . حرفه و شغل
7. امکانات مالی
نتیجه گیری
کتاب نامه

محصولات مشابه

نمایش همه