پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

نمایه توصیفی پایان نامه های دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دسته بندی :
صفحات کتاب:
788
کنگره:
‏‫Z۵۰۵۵ ‭/‮الف‬۹۳‏‫‬‮‭ق۲ ۱۳۹۷
دیویی:
‏‫‬‮‭۰۱۵/۵۵۰۷۵
کتابشناسی ملی:
5462991
شابک:
‫‬‮‭978-600-7044-40-7
سال نشر:
1397
قیمت:
16,000 تومان
امتیاز:
0
(0 نفر)
...

خرید تک محصول:

25927
نمایه توصیفی پایان نامه های دانشگاه علوم اسلامی رضوی
type
4.7 مگا بایت
160,000 تومان
صفحات کتاب 788
کنگره ‏‫Z۵۰۵۵ ‭/‮الف‬۹۳‏‫‬‮‭ق۲ ۱۳۹۷
دیویی ‏‫‬‮‭۰۱۵/۵۵۰۷۵
کتابشناسی ملی 5462991
شابک ‫‬‮‭978-600-7044-40-7
سال نشر 1397
سخن ناشر
مقدمه
فصل اول: رشتۀ علوم قرآنی و حدیث (مقطع کارشناسی ارشد)
1. علوم قرآنی در گفتار معصومان(ع)
2. عوامل موفقیت در قرآن و حدیث
3. حاشیۀ شیخ بهاءالدین عاملی بر تفسیر بیضاوی
4. وحی از دیدگاه علامه طباطبایی
5. اصول مشترک ادیان توحیدی در قرآن و عهدین
6. کمال انسان در قرآن
7. هماهنگی و تناسب در ساختار قرآن کریم
8. هدایت و مبانی آن در قرآن
9. روش شناسی تفسیر معصومان(ع)
10. نقد و بررسی دیدگاه های مستشرقین پیرامون وحیانی بودن قرآن
11. در جستجوی کتاب علی(ع)
12. وحی از دیدگاه قرآن و سنت
13. آفات و آسیب های رفتاری انسان از نگاه قرآن
14. بررسی آیات موهمۀ تناقض
15. ارزش های انسانی - اخلاقی در قرآن
16. بررسی قصص قرآن، قصۀ حضرت ابراهیم
17. طبری و تفسیر او در بوتۀ نقد
18. خاتمیت و جامعیت اسلام از دیدگاه قرآن کریم
19. مبانی شیخ طوسی در رفع تعارض اخبار، با عنایت به استبصار
20. تفسیر مشهدی (کنز الدقائق) و روش تفسیری او
21. بررسی نقش سیاق در تفسیر المیزان
22. انبیا در قرآن و عهدین
23. مبانی تشیع در قرآن به روایت علامه حلی در نهج الحق
24. بررسی و نقد مبانی آرای تفسیری سر سیداحمدخان
25. زنان در قرآن
26. شرح خطبۀ قاصعۀ امام علی(ع)
27. سبک علامه در نقد نظرات تفسیری مخالف
28. روش شناسی و فقه الحدیثی فیض در وافی
29. العقائد الاسلامیة فی الصحیفة السجادیة
30. استکبار از دیدگاه قرآن و حدیث
31. اعتدال در قرآن و حدیث
32. قرآن و معرفی چهرۀ پنهان نفاق
33. روش موضوعی در تفسیر قرآن
34. قسم در قرآن
35. اخلاق اقتصادی از دیدگاه قرآن و روایات با نگاهی به روش های مقابله با مفاسد اقتصادی
36. نقد محتوایی حدیث، راه ها و روش ها
37. خردورزی از منظر قرآن و روایات
38. آسیب حکومت و حاکمان در نهج البلاغه
39. نبوت در نهج البلاغه
40. پیام های اخلاقی - تربیتی در آیات الاحکام
41. ادب انبیا در قرآن و مقایسۀ آن با تورات و انجیل
42. بحران معنویت و راهکارهای هدایتی قرآن
43. تجلی کلام الهی در حماسۀ حسینی
44. بازکاوی معاد در قرآن و نقش سازندۀ آن در فرد و جامعه
45. گسترۀ آموزه های تشریعی قرآن
46. نیازهای انسان از دیدگاه قرآن کریم
47. روش های تربیتی انبیا در قرآن
48. مبانی جامعۀ دینی در قرآن
49. آسیب شناسی حکومت دینی از دیدگاه امام علی(ع)
50. آرامش و اطمینان در قرآن
51. راهبردهای تربیتی امام علی(ع) در نامۀ 31 نهج البلاغه
52. نحوۀ تعامل علامه حلی با حدیث (بررسی مبانی فقه الحدیث)
53. جامعۀ مطلوب از دیدگاه علی(ع) و روش های مقابله با مفاسد اجتماعی
54. مدینۀ مهدویه با مشخصات جامعه پس از ظهور در منظر قرآن و حدیث
55. اهداف و مقاصد سورۀ مبارکۀ مائده
56. روش های تربیتی امام علی(ع) در نهج البلاغه
57. فقر و غنا از منظر قرآن و حدیث
58. گسترۀ مفهوم ذکر در کتاب و سنت
59. تناسب آیات سورۀ بقره
60. روش شناسی تفاسیر ائمۀ اطهار(ع) در تفسیر البرهان و نورالثقلین
61. اندیشه های اخلاقی امام علی(ع) در نهج البلاغه
62. بنیادهای تمدن سازی در المیزان و مقایسۀ آن با تفسیر المنار
63. امام از منظر فرقۀ شیخیه و نقد آرای ایشان
64. پژوهشی در احادیث و روایات طبی (با بررسی سندی احادیث)
65. کتاب شناسی توصیفی افسانۀ تحریف قرآن
66. روش تبلیغی انبیا در قرآن
67. کفایت ها و کاستی ها در اعجاز علمی قرآن
68. روش های مواجهه با رفتار منفی در آموزه های دینی
69. اصول حاکم بر رفتارهای اقتصادی از دیدگاه امیرالمؤمنین(ع)
70. امام شناسی از دیدگاه احادیث رضوی
71. جامعۀ ایده آل در طرح نظام سیاسی اسلام
72. جایگاه صبر در رسالت انبیا
73. امام شناسی در زیارات
74. شیوه های استدلال انبیا(ع) در قرآن
75. کارگزاران و مردم از دیدگاه قرآن و روایات
76. مبانی فقه الحدیثی ملاصالح مازندرانی در شرح اصول کافی
77. سیمای پیامبر(ص) در صحیحین و نقد آن از نگاه قرآن
78. رابطۀ مسلمین با کفار (اهل کتاب) از نظر قرآن و سنت
79. تأمین بهداشت روانی در اجتماع از منظر قرآن و حدیث
80. نقش آرای تفسیری در ترجمۀ قرآن
81. اتحاد و همبستگی از دیدگاه قرآن و حدیث
82. علوم قرآنی در سخن رضوی و مبنای تفسیری امام رضا(ع)
83. عوامل و ریشه های اختلافات اجتماعی از منظر قرآن و حدیث
84. مبانی و روش های تفسیری امام رضا(ع)
85. عقلانیت و خرافه زدایی در پرتو قرآن و حدیث
86. سیرۀ عملی معصومین(ع) در الگوی تولید و مصرف مدبرانه
87. بررسی و نقد نظریۀ ساختار پیوستۀ قرآن کریم در تفسیر الأساس سعید حوی
88. اعتدال در مصرف از دیدگاه قرآن و سنت
89. تمدن بنی اسرائیل در قرآن
90. توکل از دیدگاه قرآن، حدیث و روان شناسی و پیوند آن با اعتمادبه نفس
91. بررسی تأثیر قرآن در تطور دانش ریاضیات دورۀ اسلامی با تأکید بر دانش فرائض
92. نیازهای معنوی انسان از منظر قرآن و برخی مکاتب عرفانی نوظهور
93. تصویر قرآن از جاهلیت و مقایسۀ اجمالی آن با جاهلیت معاصر
94. تبیین جایگاه امامت از دیدگاه امام رضا(ع)
95. بررسی تطبیقی حقوق کودک در قرآن و حدیث با اعلامیه و کنوانسیون حقوق کودک
96. مدیریت فرهنگی در قرآن کریم
97. عوامل موفقیت در قرآن و حدیث
98. روش های تأمین بهداشت روانی فرد در قرآن و سنت
99. پاسخگویی به مشکلات اجتماعی جوانان با استفاده از آموزه های اسلامی (بحران هویت، انحرافات جنسی و اعتیاد)
100. سیمای ادب گفتاری و رفتاری در قرآن
101. اصول حاکم بر روابط اعضای خانواده، مستخرج از قرآن و سیره
102. نقد و بررسی روایات فضائل سوره های قرآنی
103. گذر از بحران فتنه های سیاسی از نگاه قرآن و نهج البلاغه
104. مبانی قرآنی نهضت امام حسین(ع)
105. تقریب ادیان و مذاهب در آموزه های رضوی
106. ساختار آیات پایانی قرآن کریم
107. معیارهای پذیرش روایات تفسیری با تأکید بر متون تفسیری
108. اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و حدیث
109. روابط اجتماعی در نهج البلاغه
110. روش شناسی تفاسیر کامل و ناقص قرآن کریم در سوریه
111. محقق نراقی و اصول و قواعد رجالی در مستند الشیعه
112. جایگاه قرآن و حدیث در نزد علویان شیعه در سوریه
113. بررسی تناسبات درون سوره ای و بین سوره ای سور زهراوان (بقره و آل عمران)
114. یأس در زندگی (زمینه ها، آثار، راهکارها)
115. مدیریت احساسات و عواطف انسان در آموزه های اسلامی
116. سلامت از منظر قرآن و حدیث
117. نقش اعتقادات در پیشگیری از اختلالات روانی از منظر قرآن و حدیث
118. نقش قرآن در توجه مسلمانان به علم و تأثیر آن در پیدایش تمدن اسلامی
119. بازتاب معارف قرآنی در نامۀ ۳۱ نهج البلاغه
120. موانع رشد فرهنگی، در قرآن و حدیث
121. نقش بینش ها و باورهای دینی در کارآمدی فرد در حوزۀ اقتصاد
122. روش های بهره گیری از قرآن در شرح و تبیین روایات
123. پژوهشی در روایات طبی امام رضا(ع)
124. موانع تربیت دینی از منظر قرآن
125. جرح و تعدیل راویان، معیارها و آثار
126. اصول جنگ نرم در قرآن و روایات
127. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از منظر قرآن و حدیث
128. تجلی قرآن در دعای عرفۀ امام حسین(ع)
129. رابطۀ سیاست خارجی و منافع ملی از منظر قرآن و نهج البلاغه
130. امدادهای غیبی از منظر قرآن و حدیث، نقش آن در پیروزی انقلاب اسلامی با بازخوانی اندیشه های امام و مقام معظم رهبری
131. بررسی حیات برزخی از نگاه قرآن و روایات
132. رابطۀ انسان با خود، خدا، مردم، و طبیعت، در صحیفۀ سجادیه
133. پیشگیری از وقوع جرم در صحیفۀ سجادیه
134. امام رضا(ع) الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت
135. دشمن شناسی از منظر قرآن و نهج البلاغه با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری
136. ابزارهای جنگ نرم در قرآن و روایات باتوجه به نظریات مقام معظم رهبری
137. مبانی و روش های فهم حدیث از دیدگاه آیت الله محسنی
138. بررسی و تحلیل روایات تفسیری امام رضا(ع) در سورۀ اعراف
139. رهبری جامعۀ اسلامی و ابعاد آن در سورۀ مبارکۀ احزاب
140. بررسی روایات تفسیری امام رضا(ع) در سورۀ انعام
141. حضرت مهدی(ع) در ادعیۀ معصومان(ع)
142. بررسی و تحلیل روایات تفسیری امام رضا(ع) از سورۀ مریم تا سورۀ مؤمنون
143. بررسی و تحلیل روایات تفسیری امام رضا(ع) (سوره های یس تا فصلت)
144. نقش قرآن در ایجاد تحول فرهنگی در عرصۀ روابط اجتماعی
145. بررسی و تحلیل روایات تفسیری امام رضا(ع) (سوره های یونس، هود و یوسف)
146. ساختارشناسی سورۀ اسراء
147. کارکرد اقتصادی تقوا، در قرآن و حدیث
148. نقش خانواده در تعالی یا انحطاط جامعه از نگاه مقام معظم رهبری
149. مؤلفه های حیات طیّبه در روابط اجتماعی از منظر صحیفۀ سجادیه
150. بررسی و تحلیل روایات تفسیری امام رضا(ع) در سوره های ذاریات تا جمعه
151. بررسی و تحلیل روایات تفسیری امام رضا(ع) (سورۀ نساء)
فصل دوم: رشتۀ علوم قرآنی و حدیث (مقطع دکتری)
1. زیباشناسی قرآن (بررسی جلوه های زیبایی در سبک بیانی قرآن)
2. آیات مورد استناد در علم اصول فقه
3. تجلی قرآن در ادعیۀ معصومان(ع)
4. آسیب شناسی فهم حدیث
5. جریان شناسی تفاسیر قرن 13 و 14 شبه قارۀ هند
6. گسترۀ اسباب نزول در تفاسیر متقدمان شیعه (تفسیر قمی، فرات کوفی، عیاشی و تبیان شیخ طوسی)
7. گامی به سوی تقریب با سیری در فقه صحیح بخاری
8. اسلام و محیط زیست
9. جایگاه قصص قرآن در تفاسیر عصری بر مبنای المیزان، من وحی القرآن، فی ظلال القرآن، و التحریر و التنویر
10. تجلّی قرآن در انقلاب اسلامی و حیات مبارزاتی و مدیریتی امام خمینی(ره)
11. مبانی و روش های فهم و نقد حدیث در نگاه شیخ اعظم انصاری
12. نهج البلاغه و فقه
13. تربیت جنسی در آموزه های قرآن و حدیث
14. شیوه های سوگواری در رثای معصومان(ع) از منظر روایات اهل البیت(ع)
15. روش های تربیتی - اخلاقی در نگرۀ قرآنی و حدیثی مقام معظم رهبری
16. علوم انسانی غربی و اسلامی در نگرۀ قرآنی و روایی مقام معظم رهبری، مبانی و پیامدها
فصل سوم: رشتۀ علوم حدیث (مقطع کارشناسی ارشد)
1. بررسی و تحلیل روایات تفسیری امام رضا(ع) در سورۀ مائده
2. بررسی روایات تضادنما با قطعیات علمی در علوم تجربی
3. بررسی موانع بینشی تحقق سبک زندگی اسلامی از منظر قرآن و روایات باتوجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری
4. بررسی و تحلیل روایات تفسیری امام رضا(ع) (سوره های رعد، ابراهیم و حجر)
5. بررسی و تحلیل روایات تفسیری امام رضا(ع) در سوره های روم تا فاطر
فصل چهارم: رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی (مقطع کارشناسی ارشد)
1. تصحیح نسخه خطی هیولا از مرحوم خفری
2. تجربۀ دینی از دیدگاه علامه اقبال لاهوری
3. تصحیح کتاب خطی اوصاف القری فی صفات الاولیاء در سیر و سلوک
4. اثبات واجب از مرحوم محمدبن احمد گیلکی (تصحیح نسخه)
5. تصحیح نسخۀ خطی اصول دین محمد شفیع استرآبادی
6. معرفت نفس در سیر و سلوک الی الله
7. تصحیح کتاب عون اخوان الصفا فی تلخیص الهیات الشفاء
8. مهم ترین اختلاف نظرهای شیعه و اهل سنت در مهدویت
9. تصحیح قوای نفس ملّاحمزۀ گیلانی
10. ماهیت حق و ریشه های آن
11. آرا و اندیشه های کلامی امام خمینی(ره)
12. آرای کلامی سیدمرتضی (قسمت خداشناسی)
13. ارتباط نفس با بدن
14. حق طبیعی در فلسفۀ غرب و جایگاه آن در اسلام
15. بررسی نفس در آیات و روایات
16. دین از دیدگاه اخوان الصفا
17. علم غیب
18. آثار مترتب حرکت جوهری
19. امامت از دیدگاه سیدمرتضی علم الهدی و قاضی عبدالجبار معتزلی
20. غرض و غایت افعال الهی
21. ساحت غیبی اهل بیت(ع) (بحث تطبیقی فلسفه و عرفان و دین)
22. سعادت و شقاوت و عوامل آن در نهج البلاغه
23. بررسی بدیهیات از نظر متفکران اسلامی
24. علم و جهل در نهج البلاغه
25. دین و اخلاق
26. ارادۀ الهی از دیدگاه شیخ مفید، علامه و اسپینوزا
27. عالم برزخ از دیدگاه حکمت متعالیه و روایات
28. شرح حال و آرای فلسفی شیخ ابوالحسن عامری
29. تصحیح و تعلیق کتاب مبدأ و معادِ نصیری
30. بررسی تطبیق رستگاری و نجات در ادیان
31. بررسی تصاویر برهان صدیقین در تاریخ فلسفۀ اسلامی
32. خاتمیت و تکثر ادیان
33. فرقه های کلامی عصر امام رضا(ع)
34. علم پیامبر(ص) و امام(ع) در تفاسیر عقلی (فلسفی و کلامی) قرآن و حدیث
35. بررسی مقایسه ای قوه و فعل در فلسفۀ ابن سینا، ابن رشد و شیخ اشراق
36. مباحث معرفت شناختی در اندیشۀ استاد مطهری
37. فطرت و دیدگاه تفکیک راجع به آن
38. علم خدا به جزئیات از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا
39. بررسی توحید ربوبی از منظر فلسفه و کلام اسلامی
40. حوارات عقلیة مع الطائفة الشیعة الاثنی عشریة فی الأصول
41. مسئلۀ عالم مثال در فلسفۀ اسلامی و بررسی آرای معاصرین
42. بررسی اصالة الوجود و تاریخچۀ آن
43. بداء و نسخ در کلام، کتاب و سنت
44. نهج البلاغه و آرمانشهر انسانی با نگاهی به آرای حکمای اسلامی
45. تصحیح و تحقیق حواشی و تعلیقات اشکوری رشتی بر امور عامۀ اسفار اربعه و مقایسۀ آن با حاشیۀ حکیم سبزواری
46. داوری بر داوری های قطب الدین رازی در مباحث منطقی شرح اشارات
47. رابطه مدرک با مدرَک
48. داوری بر داوری های قطب الدین رازی در نمط چهارم شرح اشارات
49. جامعیت قلمرو دین
50. عصمت در منظر شیعه و مبانی عقلی آن
51. وحی از دیدگاه عرفا و حکمای اسلامی (سبک ابن عربی و شارحان وی)
52. چیستی عقل و قلمرو آن در مقام شناخت، از دیدگاه حکما و نظریۀ تفکیک
53. جایگاه علم حضوری در مباحث معرفت شناسی
54. انسان کامل در امامیه و اسماعیلیه
55. نظریۀ اتحاد علم و عالم و معلوم و تأثیر آن بر معرفت شناسی
56. نقد و بررسی براهین تسلسل
57. تفاوت عقل نظری و عملی از منظر حکمای اسلامی
58. بررسی متکلمان سه قرن ۵ و ۶ و ۷
59. بررسی نظریۀ تجسیم خدا در میان مسلمین
60. ارادۀ الهی نزد حکمای اسلامی با تأثیرپذیری از روایات امام رضا(ع)
61. علم در معارف اهل بیت(ع) و فلسفه
62. علم الهی ازدیدگاه فلاسفۀ اسلام و نظریۀ تفکیک
63. بررسی تطبیقی مغالطات در منطق جدید و قدیم
64. معاد جسمانی در نگاه ملاصدرا، غزالی و متکلمین امامیه
65. بررسی معاد جسمانی از نظر ملاصدرا با نقد اشکالات
66. نقد و بررسی دیدگاه فخر رازی در مورد امامت (خلافت)
67. نقش بدن در پیدایش کیفیات نفسانی (علم، لذت و الم، خلق) از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا
68. تصحیح انتقادی حواشی میرزا هاشم آملی و سیدابوالحسن قزوینی در اسفار
69. تبیین چگونگی ادراک حسی در حکمت اشراقی، صدرایی، و سینوی
70. فاعلیت الهی از دیدگاه حکمت متعالیه و نظریۀ تفکیک
71. مفهوم عرش و کرسی در منابع اسلامی، با تأکید بر نظر ملاصدرا و علامه
72. تحلیل مسئلۀ خلود از منظر ملاصدرا و متأخرین
73. بررسی ادلۀ تجرد نفس در آثار ملاصدرا و نقد دلایل مخالفان
74. کاوشی در مناظرۀ امام رضا(ع) با عمران صابی
75. بررسی و مقایسۀ امر بین الامرین از دیدگاه متکلمان و حکیمان
76. مواقف اخروی (صراط، میزان، حساب، قبر، و حالات آن) در حکمت متعالیه و آیات و روایات
77. رفع تعارض عقل و نقل در صفات خبریه
78. پیشینۀ تاریخی و مبانی معرفتی نظریۀ حدوث و قدم دهری
79. تبیین حکمی و عرفانی مسئلۀ غلو در روایات
80. منشأ انتزاع زمان عام
فصل پنجم: رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی (مقطع دکتری)
1. بررسی تطبیقی برهان وجودی بر اثبات وجود خدا در فلسفۀ غرب و فلسفۀ اسلامی
2. ادراکات اعتباری از دیدگاه علامه طباطبایی و شیخ محمدحسین غروی اصفهانی (کمپانی)
3. روش شناسی معارف دینی
4. وجود منبسط و سلسله طولی علل
5. بررسی ادلۀ اثبات هیولی و لوازم آن در فلسفۀ اسلامی
فصل ششم: رشتۀ حقوق جزا و جرم شناسی (مقطع کارشناسی ارشد)
1. بلوغ در حقوق جزای اسلامی و حقوق موضوعه
2. اعتیاد به مواد مخدر، جرم انگاری یا جرم زادیی در حقوق کیفری ایران
3. حمایت از کرامات انسانی (تحولات قانونگذاری ایران در قلمرو شکنجه و اذیت)
4. محاربه و افساد فی الارض در فقه و قوانین کیفری جمهوری اسلامی
5. جرائم علیه بشریت در حقوق جزای بین الملل، با نگاهی ویژه به وقایع افغانستان
6. حمایت از آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی
7. حمایت از بزه دیدگی اطفال در حقوق ایران
8. پیشگیری از اعتیاد در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی
9. جرائم اقتصادی مندرج در قانون تعزیرات
10. سیاست جنایی مبتنی بر حمایت از بزه دیده و جایگاه بیمه در آن
11. اضطرار و اکراه در حقوق جزای ایران در فقه امامیه و جزای بین الملل
12. بررسی مفهوم عدالت ترمیمی و مصادیق آن در حقوق کیفری
13. بررسی جرم ربا در فقه و حقوق موضوعۀ ایران
14. قضازدایی در سیاست جنایی اسلام
15. پول شویی از منظر حقوق و فقه
16. بررسی مجازات قصاص اطراف در فقه و حقوق
17. اجرای حدود و تأثیر زمان و مکان بر آن
18. بررسی تفاوت های دیه (زن و مرد مسلمان و کافر) و نقش زمان و مکان در آن
19. بررسی فقهی - حقوقی عوامل سالب مسئولیت کیفری در اساسنامۀ (ICC) امر آمر قانونی، اجبار و اضطرار
20. واکاوی آموزه های اسلامی در زمینۀ پیشگیری از بزهکاری (بر اساس مدل جرم شناسی)
21. توجیه کیفر در حقوق اسلامی و حقوق عرفی معاصر
22. بررسی جرائم علیه حیثیت معنوی اشخاص، در فقه امامیه و حقوق
23. مطالعۀ تطبیقی بهره کشی جنسی، در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین الملل
24. کاربرد کیفری قاعدۀ لاضرر در قلمرو احکام کیفری
25. جرم شناسی از منظر امام علی(ع)، (تحلیل جرم شناختی احادیث امام علی(ع))
26. پیشگیری و کنترل بزهکاری از منظر قرآن و حقوق ایران
27. نوآوری های لایحه (قانون) رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان
28. بررسی جرم افترا و نشر اکاذیب در حقوق جزای ایران
29. دیه و موارد پرداخت آن از بیت المال
30. بررسی جنبه های حقوقی - کیفری اطلاعات نهانی در دادوستد های بورس
31. کیفرشناسی اسلامی از منظر اجرای مجازات ها
32. گونه شناسی مجازات ها در کیفرشناسی اسلامی
33. موارد بازداشت موقت در اسلام و حقوق ایران
34. مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در فقه جزایی و حقوق جزا
35. جایگاه زنان در امر قضاوت از منظر فقه و حقوق
36. بررسی جبران خسارت بزه دیده در فقه و حقوق
37. توهین به مقدسات، در فقه و قوانین کیفری ایران
38. تأثیر اشتباه موضوعی و حکمی در مسئولیت کیفری
39. جرائم مرتبط با آثار فرهنگی - تاریخی از منظر فقه و حقوق
40. آثار حقوقی الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد در زمینۀ جرم انگاری
41. تأثیر کرامت انسانی در حقوق جزا
42. ورود به حریم خصوصی غیر و مجازات آن
43. حقوق زندانیان در فقه و قوانین موضوعه
44. مطالعۀ تطبیقی سیاست جنایی حبس زدایی در حقوق و فقه جزایی
45. جرائم علیه نظام اقتصادی کشور، در فقه و حقوق ایران (احتکار)
46. جهانی شدن حقوق کیفری، اقتضا و موانع
47. بزه دیده شناسی حمایتی اطفال در فقه و حقوق جزای ایران
48. سیاست کیفری قانونگذاری ایران از جهت نوع و شدت کیفر در سه دهه بعد از انقلاب
49. جرائم و تخلفات انتخاباتی در حقوق ایران
50. نظام جرائم در اسلام و شریعت یهود
51. بررسی فقهی حقوقی حالت خطرناک در تحولات حقوق کیفری
52. جرم آدم ربایی از منظر فقه و حقوق
53. نقش اخلاق در جرم انگاری و جرم زدایی
54. مبانی فقهی و حقوقی اجرای علنی کیفر
55. بررسی فقهی و حقوقی اصل قانونی بودن مجازات در تعزیرات
56. مفهوم و ملاک افساد و مصادیق آن در لایحۀ قانون مجازات اسلامی مصوب سال
57. مسؤلیت کیفری مدعیان دروغین مقامات معنوی
58. انعکاس قاعدۀ درء در قانون مجازات اسلامی جدید (۱۳۹۰)
59. محدودیت های تقنین در تعزیرات حکومتی
60. تأثیر وسائل ارتباط جمعی بر ارتکاب جرائم علیه حیثیت
61. تأثیرخویشاوندی در حقوق کیفری
62. مبانی و ماهیت مجازات های تبعی در حدود، قصاص و دیات در حقوق ایران
63. مبانی فقهی - حقوقی تأثیر انگیزۀ احسان در مسئولیت کیفری
64. جنایات شخص خواب از نظر فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی
65. بررسی فقهی - حقوقی عفو از دیدگاه مذاهب پنج گانۀ اسلامی و حقوق کیفری ایران
66. بررسی فقهی - حقوقی قاعدۀ لا قَوَد
67. تکفیر، مبانی و ضرورت جرم انگاری
68. نقش فرایض غیرمالی در پیشگیری رشدمدار از جرم
69. ماهیت و نحوۀ جبران خسارت معنوی ناشی از جرم
70. تحلیل اقتصادی مجازات نقدی
71. قلمرو و مبانی جرم انگاری و جرم زدایی در فقه و حقوق ایران
72. تحقیقات مقدماتی جرایم منافی عفت در فقه امامیه و قوانین موضوعه، با تأکید بر نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
73. بررسی فقهی - حقوقی محدودیت تحقیق در جرائم منافی عفت و تأثیر آن در پیشگیری از جرم
74. حقوق بزه دیده در جرائم بغی و محاربه در مذاهب اسلامی و حقوق ایران
75. هرزه نگاری رایانه ای در حقوق کیفری ایران و فقه شیعه
76. بررسی تطبیقی جرم تبانی، در حقوق ایران و مصر
77. نقش سبک زندگی اسلامی در پیشگیری از وقوع جرم
78. بررسی فقهی - حقوقی جرم بغی و ارتباط آن با جرم سیاسی، با نگاه ویژه به سیرۀ امام علی(ع)
79. بررسی فقهی- حقوقی تعویق صدور حکم
80. مبانی جرم انگاری جرائم علیه محیط زیست در فقه و حقوق
فصل هفتم: رشتۀ حقوق جزا و جرم شناسی (مقطع دکتری)
1. اصول حاکم بر دادرسی منصفانه در امور کیفری، در حقوق اسلام و حقوق موضوعه
2. حقوق کیفری سوء عرضۀ کالا و تقلب در معامله (بررسی و تطبیق بین فقه الجزاء و حقوق ایران و کامن لا)
3. بررسی فقهی حقوقی شرکت های هرمی
4. تعدد جرم در فقه امامیه و حقوق ایران و مصر
5. مبانی جرم انگاری ارتداد
فصل هشتم: رشتۀ حقوق خصوصی (مقطع کارشناسی ارشد)
1. اثر قبض در عقد وقف
2. آثار انواع مبیع بر اساس تسلیم عوضین
3. کاهش ارزش پول و راه های جبران آن
4. قلمرو شرط برائت در قراردادهای پزشک و بیمار
5. توابع مبیع
6. مفهوم و اثر اضطرار در حقوق مدنی
7. تعرض نسبت به اسناد (انکار، تردید و ادعای سلبیت) و نحوۀ رسیدگی به آن
8. بررسی حقوقی شرط مجهول و اثر آن در قرارداد
9. بررسی فقهی - حقوقی شرط سپرده گذاری در عقد قرض
10. بررسی شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران
11. بررسی فقهی - حقوقی رابطۀ حقوق انسان با اعضای بدن
12. بررسی امکان صدور حکم حجر معتاد به درخواست ذی نفع یا مدعی العموم
13. اصل عدم استناد ایرادات در اسناد تجاری
14. داوری و نقش آن در کاهش معضلات قوۀ قضائیه
15. ماهیت حقوقی اذن
16. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا
17. اجرای اجباری تعهد در فقه و حقوق مدنی ایران
18. طلاق حاکم، و احکام و آثار مترتب بر آن
19. باروری مصنوعی و احکام فقهی - حقوقی طفل ناشی از آن
20. فرزندخواندگی در حقوق ایران و فقه اسلام
21. داوری از نگاه فقه
22. بررسی و نقد لایحۀ حمایت از حقوق مصرف کننده
23. بررسی فقهی - حقوقی ادارۀ مال غیر (مادۀ 306 قانون مدنی)
24. آثار عدم رعایت تشریفات بر قراردادها در فقه و حقوق موضوعه
25. حدود دخالت دادگاه در داوری های داخلی و بین المللی
26. بررسی ماهیت قرارداد سفارش ساخت، و اعتبار آن در فقه و حقوق
27. بررسی شبیه سازی و آثار حقوقی ناشی از آن
28. بررسی مبانی فقهی و حقوقی شوراهای حل اختلاف
29. بررسی ماهیت فقهی - حقوقی شرکت های با ساختار هرمی
30. تعدیل قضایی قرارداد، مبانی و قلمرو آن
31. بررسی فقهی - حقوقی صلح دعوی
32. بررسی فقهی - حقوقی اعتبار و آثار سلب حق (مادۀ 959ق.م)
33. بررسی خسارات ناشی از نقض قرارداد در فقه و حقوق
34. بررسی تطبیقی نفقۀ اقارب در فقه اسلامی و حقوق ایران
35. بررسی فقهی و حقوقی تحصیل دلیل و اعتبار علم قاضی در امور مدنی
36. بررسی ماهیت حقوقی - فقهی بیع زمانی
37. مبانی مداخلۀ دولت در حیطۀ قراردادهای خصوصی
38. آثار تعلیق در عقود و شروط
39. بررسی فقهی - حقوقی خریدوفروش حق
40. مسئولیت شهرداری در جبران خسارت ناشی از عیب معابر، در فقه و حقوق ایران
41. تولیت در وقف و وظایف و اختیارات متولی
42. تعدیل مهر از منظر فقه و حقوق
43. بررسی تطبیقی شرط ذخیرۀ مالکیت
44. بررسی فقهی و حقوقی خروج صغیر از حجر
45. بررسی فقهی - حقوقی خریدوفروش با ثمن شناور
46. بررسی فقهی - حقوقی خسارت قابل جبران در فقه و حقوق ایران
47. بررسی فقهی - حقوقی موانع انتقال مالکیت در بیع
48. عقد مشارکت مدنی و چگونگی اعمال آن در نظام بانکداری بدون ربا
49. بررسی تطبیقی آثار فسخ بیع در فقه، حقوق ایران و کنوانسیون 1980 ویــن راجع به بیع بیــن المللی کــالا
50. راهکارهای حمایتی فقه و حقوق اسلامی از حقوق زن در ازدواج
51. حق الارث زوجه از ماتَرک زوج در فقه و حقوق
52. بررسی تطبیقی اسباب فسخ بیع در فقه، حقوق ایران و کنوانسیون 1980 ویــن راجــع به بیــع بین المللی کالا
53. بررسی فقهی و حقوقی اثر شرط باطل در عقد
54. انتقال تعهد در فقه و حقوق ایران
55. بررسی ماهیت و وضعیت بیع شرط و مقایسۀ آن با معاملات، با حق استرداد در فقه و حقوق
56. مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی نسبت به آلودگی هوا در فقه و حقوق
57. بررسی فقهی - حقوقی بیع مال آینده
58. بیمۀ عدم النفع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق انگلستان
59. حمایت از طرف ضعیف در قرارداد
60. بررسی امکان وقف پول در فقه و حقوق موضوعه
61. ضابطۀ مبطل بودن شرط ضمن عقد (مادۀ ۲۳۳ ق.م) و تطبیق آن با فقه
62. قلمرو نظارت ادارۀ اوقاف بر موقوفات
63. وقف سهام در فقه و حقوق
64. وقف اشخاص حقوقی
65. توثیق غیر عین در حقوق تطبیقی و فقه اسلام
66. قواعد عمومی مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر
67. بررسی تلف مال توقیف شده در تأمین خواسته
68. بررسی مفهوم توقف در لایحۀ قانون تجارت و مقایسۀ آن با مقررات فعلی و فقه
69. شرط خیار در ایقاعات
70. داوری اجباری، ماهیت و مبانی
71. تهاتر در فقه و حقوق
72. بررسی فقهی - حقوقی قاعدۀ «المبیع یملک بالعقد»
73. بررسی فقهی - حقوقی حق تقدیمی (حق پذیره)
74. نظریۀ حق طریقی و آثار آن در فقه و حقوق
75. استبدال وقف در فقه و حقوق ایران
76. بررسی اوراق صکوک در فقه و حقوق
77. جایگاه حسن نیت در ضمان قهری از منظر فقه و حقوق
78. رابطۀ اضطرار و مسئولیت مدنی در فقه و حقوق ایران
79. مسئولیت مدنی ناشی از ارائۀ مشورت نادرست
80. بررسی ابعاد شرط عدالت در تعدد زوجات، در فقه و حقوق
81. حقوق و مسئولیت های متولی وقف در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر
82. وضعیت نکاح و مهریۀ سفیه، در فقه مذاهب و حقوق ایران
83. بررسی ماهیت حقوقی خیار تخلف از وصف و امکان مطالبۀ خسارت
84. بررسی امکان توزیع اجزای ثمن و مثمن بر شرط در قراردادها
85. مبانی، قلمرو و آثار خیار غبن در فقه و حقوق ایران و مصر
86. مسؤلیت ناشی از مذاکرات پیش از قرارداد
87. بررسی فقهی - حقوقی تأثیر ورشکستگی و اعسار زوج بر حقوق مالی زوجه
88. توزیع خسارت در تداخل اسباب
89. مسئولیت ناشی از تبلیغات سوء کالا
90. خسارت ناشی از افت قیمت در فقه و حقوق و رویۀ قضایی ایران
فصل نهم: رشتۀ حقوق خصوصی (مقطع دکتری)
1. مسؤلیت و غرامت در دعاوی ناشی از نقض قرارداد در سرمایه گذاری خارجی با تأکید بر رویۀ داوری ایکسید
2. نقش اصول لفظیه در رفع ابهام حقوقی
3. بررسی اعتبار فقهی شخصیت حقوقی
فصل دهم: رشتۀ حقوق بین الملل (مقطع کارشناسی ارشد)
1. شورای امنیت سازمان ملل متحد در آستانۀ هزارۀ سوم
2. جنایات جنگی در اساسنامۀ دیوان بین المللی کیفری (ICC) و نظام حقوقی اسلام
3. حقوق اسرای جنگی از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل نوین
4. مجازات های بدنی در حقوق بین الملل و حقوق اسلام با توجه به مفاهیم حقوق بشر
5. بررسی رأی دادگاه بین الملل حقوق دریا در قضیۀ کشتی mrsaiga
6. چالش های فراروی جهانی شدن حقوق کیفری بین الملل
7. بررسی مقایسه ای حقوق خانوادگی زوجین در کنوانسیون جهانی
8. بررسی مشروعیت دخالت های نظامی بشردوستانه از دیدگاه حقوق بین الملل در پرتو بحران کوزوو
9. بررسی اقدامات تلافی جویانه از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل
10. بررسی دعوای ایران در دیوان بین المللی دادگستری در مورد حمله به سکوهای نفتی
11. حمایت از غیرنظامیان (اشخاص و اموال) در مخاصمات مسلحانه، از دیـدگاه اسلام و حقــوق بین الملـل
12. جایگاه حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل
13. شبیه سازی از منظر حقوق بشر
14. حقوق بیگانگان در اسلام و حقوق بین الملل
15. حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه باتوجه به حقوق اسلام و اسناد بین المللی
16. عدم مداخله در امور کشورهای دیگر از نظر اسلام و حقوق بین الملل
17. حمایت از سلامتی جسمی و روانی اطفال در اسلام و حقوق بین الملل
18. تروریسم از منظر اسلام و حقوق بین الملل
19. راهکارهای حقوقی ایجاد اتحادیۀ جهان اسلام
20. مفهوم آموزۀ جنگ مشروع از نظر اسلام و حقوق بین الملل
21. بررسی مفهوم شکنجه از دیدگاه کنوانسیون منع شکنجه و اسلام
22. اسلام و حقوق دیپلماتیک
23. کرامت انسان در اسلام و حقوق بین الملل
24. اثر جنگ بر معاهدات در اسلام و حقوق بین الملل
25. برابری جنسیتی و نقش آن در توسعۀ کشورها از منظر اسلام و حقوق بین الملل
26. دفاع مشروع و مقابله به مثل از منظر حقوق بین الملل و حقوق بین الملل اسلامی با تکیــه بر جنــگ غــزه
27. جهان شمولی حقوق بشر و اجرای حدود اسلامی
28. آثار حقوقی جنگ بر روابط دیپلماتیک از نگاه اسلام و حقوق بین الملل
29. مسئولیت نیروهای اشغالگر، در اسلام و حقوق بین الملل با تأکید بر اشغال بلندی های جولان
30. اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها (باتوجه به مسئلۀ سوریه و بحرین)
31. تعهدات حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در خصوص آزادی بیان و بررسی گزارش های نقض آنها توسط نهادهای بین المللی
32. بررسی مقایسه ای احترام به مقدسات و ارزش های الهی از منظر اسلام و حقوق بشر
33. بررسی جدایی طلبی شبه جزیرۀ کریمه از منظر حقوق بین الملل
34. بررسی تحریم یک جانبۀ آمریکا علیه ایران از منظر اسلام و حقوق بین الملل
35. حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین الملل و حقوق اسلام
فصل یازدهم: رشتۀ فقه و مبانی حقوق اسلامی (مقطع کارشناسی ارشد)
1. بررسی فقهی جرائم اقتصادی در قرآن
2. تطبیقات فقهی بحث ترتب
3. آب و محیط زیست در فقه
4. بررسی و نقد مقاصد شریعت در فقه امامیه
5. فقه اقتصادی در نهج البلاغه
6. مطالعۀ تطبیقی طواف نساء و آثار مترتب بر آن
7. اسباب فسخ نکاح در فقه امامیه و مذاهب اربعۀ اهل سنت
8. جایگاه تقیه در نظر صاحب جواهر
9. اصول کاربردی (قواعد اصولی) مرتکز در جواهر (کتاب نکاح)
10. رابطۀ حضانت با ولایت در فقه امامیه و حقوق موضوعه
11. محدودیت های فرهنگی مطبوعات از منظر فقه و حقوق
12. آیات الاحکام و مسائل مستحدثه
13. تصرفات صبی ممیز در فقه اسلامی
14. بررسی عدالت اجتماعی در آموزه های امام رضا(ع)
15. علوم قرآنی در مکتب فقهی صاحب جواهر(ره)
16. حقوق زوجۀ شخص غایب در فقه و حقوق
17. بررسی حضانت کودک در مذاهب اسلامی
18. نقش اجتهاد در تولید علوم انسانی
19. حقوق اقلیت های دینی در اسناد و قوانین بین الملل
20. بررسی احکام تعدد جرم در فقه مقارن
21. تنبیه و تشویق در مذاهب اسلامی
22. راهکارهای فرار از ربا از دیدگاه مذاهب اسلامی
23. مستثنیات قاعدۀ بینه در فقه امامیه و حقوق ایران
24. ریاست مرد بر خانواده در فقه مذاهب و حقوق
25. بررسی تعارض بین داده های فناوری ژنتیک با ادلۀ اثبات دعوی
26. حمایت کیفری از حقوق کودک در فقه و حقوق موضوعه
27. بررسی تطبیقی دفاع مشروع از عرض از منظر مذاهب اسلامی و حقوق ایران
28. بررسی فقهی آیۀ حکمیت
29. بررسی سیرۀ فقهی امام هادی(ع)
30. مطالعۀ تطبیقی قاعدۀ «الزعیم غارم»
31. رویکرد امتنان در شریعت اسلامی و بازتاب آن در فقه و قانونگذرای در ایران
32. مصلحت تسهیل و موارد کاربرد آن در ارتباط با غیرمسلمانان
33. تحلیل تطورات شهادت زنان در فقه مذاهب خمسه و حقوق موضوعۀ ایران
34. بررسی فقهی حقوق صغار از دیدگاه امامیه با تأکید بر حق حضانت
35. جایگاه مصلحت دراستنباط احکام جزایی
فصل دوازدهم: رشتۀ تاریخ و تمدن ملل اسلامی (مقطع کارشناسی ارشد)
1. کتابخانه های مصر و نقش آنها در شکوفایی تمدن اسلامی عصر فاطمی
2. گورستان ها وآیین های کفن و دفن و عزاداری بزرگان در ایران دورۀ اسلامی تا حملۀ مغول
3. ترجمه، تحقیق و نقد کتاب الاستشراق و الدراسات الاسلامیه
4. بررسی تأثیر نهضت ترجمه بر اصول شیعه با تکیه بر مسئلۀ حجیت ظنون
فصل سیزدهم: رشتۀ زبان و ادبیات عربی (مقطع کارشناسی ارشد)
تحقیق و شرح دیوان ابوالقاسم علی بن اسحاق بن خلف الزّاهی البغدادی
فصل چهاردهم: رشتۀ زبان و ادبیات فارسی (مقطع کارشناسی ارشد)
نقش مقام معظم رهبری در تعالی بخشی و جهت دهی هدفمندانۀ شاعران

محصولات مشابه

نمایش همه