اردک های خود را به مدرسه عقاب ها نفرستید -

اردک های خود را به مدرسه عقاب ها نفرستید

110 حکایت مدیریتی
دسته بندی :
صفحات کتاب:
۱۳۶
قیمت:
۱۰,۰۰۰ تومان
امتیاز:
0
(0 نفر)
ثبت
...

فایل ها

اردک های خود را به مدرسه عقاب ها نفرستید
۷۲۴.۱ کیلو بایت
۱۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
اردک های خود را به مدرسه عقاب ها نفرستید
۷۲۴.۱ کیلو بایت
۱۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

مشخصات

صفحات کتاب: ۱۳۶
کنگره: ‏‫HD۳۷‭‬ ‭/ف۲‏‫‬‭آ۸ ۱۳۹۰
دیویی: ‫‬‭۶۵۸
کتابشناسی ملی: ۲۵۲۱۰۲۴
شابک: ‏‫‭۹۷۸-۶۰۰-۵۹۴۴-۲۳-۵‬
سال نشر: ۱۳۹۰

دسته بندی

نویسنده