پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل اشتراک گذاری خروج
رهبری در سطح برتر -

رهبری در سطح برتر

این کتاب در بردارنده ی ده ها سال تحقیق و بیست و پنج سال تجربه و بصیرت های رهبری کنت بلانچارد است ...
دسته بندی :
صفحات کتاب:
۴۳۱
قیمت:
۱۲,۹۰۰ تومان
امتیاز:
0
(0 نفر)
ثبت
...

فایل ها

رهبری در سطح برتر
۶.۸ مگا بایت
۱۲,۹۰۰ تومان

مشخصات

صفحات کتاب: ۴۳۱
کنگره: ‏‫‭HD۵۷/۷‭/ب۸ر۹ ۱۳۹۱‬
دیویی: ‏‫‭۶۵۸/۴۰۹۲‬
کتابشناسی ملی: ۲۸۸۲۸۹۹
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۶-۴۶۵-۷‬‬‬
سال نشر: ۱۳۹۱

دسته بندی

نویسنده