پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

گواهی دل

چگونه از الهام قلبی خود استفاده کنیم؟
دسته بندی :
صفحات کتاب:
288
کنگره:
‏‫BF۳۱۵/۵‭‏‫‭/د۹گ۹ ۱۳۸۹
دیویی:
‏‫‭۱۵۳/۴۴‭
کتابشناسی ملی:
1311762
شابک:
‏‫‭۱۵۳/۴۴‭
سال نشر:
1389
قیمت:
7,900 تومان
امتیاز:
0
(0 نفر)
...

خرید تک محصول:

24831
گواهی دل
type
1.9 مگا بایت
79,000 تومان
صفحات کتاب 288
کنگره ‏‫BF۳۱۵/۵‭‏‫‭/د۹گ۹ ۱۳۸۹
دیویی ‏‫‭۱۵۳/۴۴‭
کتابشناسی ملی 1311762
شابک ‏‫‭۱۵۳/۴۴‭
سال نشر 1389
سخن مترجم
دیباچه
مقدمه
فصل اول: چگونه به قدرت درک مستقیم و شهود دست یافتم؟
فصل دوم: الهام قلبی برای شما چه کاری می تواند انجام دهد؟
فصل سوم: ایجاد آنچه که به راستی برایتان مهم است
فصل چهارم: سه خواسته ی شما برآورده می شود
فصل پنجم: بدون کار و تلاش بیشتر
فصل ششم: هنر سؤال کردن
فصل هفتم: تبریک به مناسبت اولین پیش بینی
فصل هشتم: شما همه چیز را از قبل می دانید
فصل نهم: تغییر مرکز توجه: قفل شهود یا حس ششم خود را باز کنید
فصل دهم: هیچ تصادفی در کار نیست
تمرین دهم شما متوجه ی چه چیزی می شوید؟
فصل یازدهم: نحوه ی وانمود کردن را به خاطر بسپاریم
فصل دوازدهم : اتکا به شهود و حس ششم می تواند ترسناک باشد
فصل سیزدهم: شهود یا گواهی دل، یک آگاهی است که علت دانستن آن را نمی دانید
فصل چهاردهم: ارتباط شهود با پدیده یِ دیگرِ «پیش بینی»
فصل پانزدهم: حالت شهودی خود را پیدا کنید
فصل شانزدهم: این سؤال از ازل وجود داشته است
فصل هفدهم: اولین استنباطی که به تنهایی انجام می دهید
فصل هجدهم: اولین برداشت و استنباط خود را مرور کنید
فصل نوزدهم: شهود می تواند درباره ی هر موضوعی که بخواهید به شما اطلاعات بدهد
فصل بیستم: واژه نامه ای مخصوص شهود خود در نظر بگیرید (شما فقط خودتان می توانید معنی واژه نامه ی خود را درک کنید)
فصل بیست و یکم: برای برداشت های خود یک چهارچوب مشخص کنید
فصل بیست و دوم: واژگان شهودی شما: کلیدهای زمانی
فصل بیست و سوم: واژگان شهودی شما: به سؤالات با
فصل بیست و چهارم: شیوه ها ی استنباط شهودی خود را گسترش دهید
فصل بیست و پنجم: برای خود یا دوستانتان استنباطات رسمی انجام دهید
فصل بیست و ششم: از شهود برای تصمیم گیری بهتر استفاده کنید
فصل بیست و هفتم: در زندگی حرفه ای خود از شهود استفاده کنید
فصل بیست و هشتم: استفاده از شهود در زندگی شخصی و خصوصی خود
فصل بیست و نهم: برای آخرین بار به سه سؤال خود نگاه کنید
فصل سی ام: بررسی های اتفاقی درباره ی پیش بینی شهود، ماهیت واقعیت، و وضعیت دنیای ما
فصل سی و یکم: جایزه و پاداش مجانی: چگونه ظرف پنج دقیقه می توانیم هر کسی را به فردی پیش بین تبدیل کنیم!
فصل سی و دوم: شما همین حالا سفر خود را آغاز کرده اید

برچسب ها

شهود

محصولات مشابه

نمایش همه