پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

زمانتان را مدیریت کنید و کاراییتان را دو برابر کنید

صفحات کتاب:
36
قیمت:
7,500 تومان
امتیاز:
4.8
(33 نفر)
...

خرید تک محصول:

133
زمانتان را مدیریت کنید و کاراییتان را دو برابر کنید
type
25.3 مگا بایت
75,000 تومان
22503
زمانتان را مدیریت کنید و کاراییتان را دو برابر کنید
type
167.1 کیلو بایت
30,000 تومان
صفحات کتاب 36
مقدمه
شماره 1: تصمیم بگیرید
شماره 2: برای خودتان هدف ها و مقاصد روشن ایجاد کنید.
شماره3: برای هر روزاز قبل برنامه ریزی کنید
شماره 4: از روش الف، ب، پ، ت، ث برای اولویت گذاری استفاده کنید
شماره 5: کار فوری را از کار مهم تفکیک کنید
شماره 6: قانون کارایی به اجبار را به کار بگیرید
شماره 7: قانون 20/80 را به کار بگیرید
شماره 8: در اوج انرژی تان کار کنید
شماره 9: در فعالیت های کلیدی تان یک باره کاری کنید.
شماره 10: قورباغه را بخورید.
شماره 11: محیط کارتان را مرتب کنید
شماره 12: از زمان سفر استفاده سازنده کنید.
شماره 13: در کارهای کلیدی تان بهتر شوید.
شماره 14: بی وقفه کار کنید
شماره 15: کارتان را بازمهندسی کنید
شماره 16: خودتان را هر سال بازآفرینی کنید
شماره 17: دایماً به تفکر از صفر بپردازید
شماره 18: تاخرها را دقیقاً تعیین کنید
شماره 19: زندگی تان را متعادل نگه دارید
شماره 20: برای هر پروژه ای به دقت برنامه ریزی کنید.
شماره21: شدیداً عمل گرا باشید
نتیجه گیری

محصولات مشابه

نمایش همه