پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

بدن جادویی

ناشر : تجسم خلاق

نویسنده :

مترجم : جمشید هاشمی

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 4,900 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 186
کنگره RZ999‭/م‌7ب‌4 1383
دیویی ‏‫‬‭615/89
کتابشناسی ملی ‭م‌82-35982
شابک 964-856-101
سال نشر 1383
مقدمه مترجم
مقدمه ناشر
راهکارهای عملی
مقدمه
فصل اول: مصنوع زنده
فصل دوم: کارکردن با چاکراها
آزمایش کردن چاکراها
متوازن ساختن نقطۀ نبض
کار کردن با جدول چاکرایی
چالش های مربوط به رشد: میل به بودن
وضعیت های روانشناختی
وضعیت های جسمی
درمان پولاریته نقاط درمان
نصف النهارها
درمان های هومیوپاتیک
چالش مربوط به رشد: میل به داشتن
وضعیت های روانشناختی
وضعیت های فیزیکی
درمان پولارتیه نقاط درمان
نصف النهارها
عطر درمانی
درمانهای هومیوپاتیک
وضعیت های روانشناختی
وضعیت های جسمی
درمان پولارتیه نقاط درمان
نصف النهارها
چالش رشد: میل به کمال گرائی و تغییر
وضعیت های فیزیکی
درمان پولارتیه نقاط درمان
فصل سوم: کار کردن با نصف النهارها
چرخۀ شنگ(Sheng)
درمان از طریق طب سوزنی
نصف النهار قلب
نصف النهار گردش خون
نصف النهار گرم کننده سه گانه
نصف النهار گرم کننده سه گانه
نصف النهار رودۀ کوچک
نصف النهار ریه
نصف النهار کیسه صفرا
نصف النهار رودۀ بزرگ
نصف النهار کلیه
نصف النهار طحال
نصف النهار مثانه
نصف النهار معده
منبع ذخیره نصف النهارها
فصل چهارم: درمان های ارتعاشی
عطر درمانی
رنگ و سنگ درمانی
درمان دارویی هومیوپاتی
شفای درمانگر

محصولات مشابه

نمایش همه