7 معجزۀ افراد بسیار موفق در مدیریت زمان و زندگی - با ساعت مچیت معجزه کن! -

7 معجزۀ افراد بسیار موفق در مدیریت زمان و زندگی - با ساعت مچیت معجزه کن!

دسته بندی :
صفحات کتاب:
۱۶۰
ارائه دهنده:
قیمت:
۳۵,۰۰۰ تومان
امتیاز:
5
(16 نفر)
ثبت
...

فایل ها

7 معجزۀ افراد بسیار موفق در مدیریت زمان و زندگی - با ساعت مچیت معجزه کن!
۵.۴ مگا بایت
۳۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
7 معجزۀ افراد بسیار موفق در مدیریت زمان و زندگی - با ساعت مچیت معجزه کن!
۵.۴ مگا بایت
۳۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
7 معجزۀ افراد بسیار موفق در مدیریت زمان و زندگی - با ساعت مچیت معجزه کن!
۶۴.۰ مگا بایت
۳۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
7 معجزۀ افراد بسیار موفق در مدیریت زمان و زندگی - با ساعت مچیت معجزه کن!
۶۴.۰ مگا بایت
۳۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

مشخصات

صفحات کتاب: ۱۶۰
کنگره: ‏‫HD۶۹‭‬ ‭/و۷‏‫‭ت۲ ۱۳۹۵
دیویی: ۶۵۸/۴۰۹۳
کتابشناسی ملی: ۴۳۰۴۳۶۱
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۳۸۳-۲۵۴-۱
سال نشر: ۱۳۹۵

دسته بندی

نویسنده