تایم لپس زیبا از پل ورسک !

۰
like ۰

برچسب: 

پل وِرِسک از بزرگ ترین پل های راه آهن سراسری ایران است که در ارتفاعات روستای ورسک در شهرستان سواد کوه در استان مازندران قرار دارد.
 این پل که از شاهکارهای مهندسی به حساب می آید در سال ۱۳۱۵ بازگشایی شد.
پل ورسک که راه آهن سراسری تهران ـ شمال را به هم متصل می كند
این پل در ارتفاع ۱۱۰ متری از ته دره با دهانه ۶۶ متری و با وسایلی ابتدایی ساخته شد.
 تهیه تایم لپس : سروش نصیری سوادکوهی

TEL

رسانه مهر فرجام یک کار گروهی است که توانستیم بستری را برای پیوند هموطنان و همه پارسی زبانان گیتی فراهم آوریم