آهوان شهر رالینز در ایالت وایومینگ

۰
like ۰

با سلام به دوستان خوبم - هفته قبل سفری داشتم به شهر رالینز در ایالت وایومینگ. با دیدن آهوانی که آزادانه و در کنار آدمها در حیاط خانه‌هایشان و در سطح شهر پرسه می‌زدند، بر آن‌ شدم تا کلیپی تهیه نموده و با درج آن‌ در رسانه وزین مهر، لذت تماشای آن‌ را با شما عزیزان تقسیم کنم. من با این طبیعت به راستی‌ زندگی‌ می‌کنم و از تماشای رفتار انسانها نسبت به حیوانات و محیطی‌ که در آن‌ زندگی‌ میکنند، لذت می‌برم. مردم این مناطق به گونه ای‌ با حیوانات رفتار کرده اند که آنها به جای فرار و رمیدن، به منظور تهیه غذا و علوفه به طرف آنها آمده و به جای گلوله و سرب داغ، محبت و نوازش نصیبشان میشود.

TEL

رسانه مهر فرجام یک کار گروهی است که توانستیم بستری را برای پیوند هموطنان و همه پارسی زبانان گیتی فراهم آوریم