دو روحانی جذاب

۰
like ۰

بازیهای حسن علیرضایی در نقش مجید و مهدی پاکدل در نقش سلمان در نقش دو روحانی جذاب اصفهانی در فیلم سینمایی آزادراه به کارگردانی عباس رافعی تولید ۱۳۸۹

TEL

رسانه مهر فرجام یک کار گروهی است که توانستیم بستری را برای پیوند هموطنان و همه پارسی زبانان گیتی فراهم آوریم