حاج قربان سليمانى موسيقيدان كشاورز

۰
like ۰

دسته: 

حاج قربان سليمانى موسيقيدان كشاورز٫ خواننده و نوازنده دوتار–به تركى ايكى تئللى٫ فرمى از ساز ملى تركى قوپوز در شمال خراسان- ٫ در سال ۱۲۹۹ در روستاى ترك نشين على آباد در شمال قوچان (در منطقه ترك نشين در شمال خراسان) بدنيا آمد. او به لحاظ مليت ترك مىباشد. حاج قربان تمام مدت زندگيش را در على آباد بسر برده است. او در مزرعه خود در اين روستا زندگى مىكرد. وى علاوه بر زبان ملى و مادرى خود تركى٫ مانند بسيارى از بخشى هاى شمال خراسان قادر به خواندن به زبانهاى كردى و فارسى نيز بود.مجله لوموند فرانسوى نيز تصوير حاج قربان سليمانى را روى جلد خود چاپ كرد و زير آن نوشت:"كسى كه درهاى بهشت را به روى غرب گشود". با اين فستيوال دنياى غرب موسيقى او –موسيقى تركى شمال خراسان را كشف كرد و بدين ترتيب او به يك نوازنده جهاني تبديل و شهرتي بين المللى كسب كرد.

TEL

رسانه مهر فرجام یک کار گروهی است که توانستیم بستری را برای پیوند هموطنان و همه پارسی زبانان گیتی فراهم آوریم