پیامبر رحمت (ص)

۵
like ۰

اولین انیمیشن حرفه ای که اشاره ای به فاجعه منا دارد ، این فیلم به نویسندگی، تهیه و کارگردانی حسن علیرضایی در شهر اصفهان تولید شده است، علیرضایی با تولید آثار ارزشمندی در زمینه مذهبی و اجتماعی تاکنون بیش از هشتاد رتبه ملی و بین المللی کسب کرده است.

TEL

رسانه مهر فرجام یک کار گروهی است که توانستیم بستری را برای پیوند هموطنان و همه پارسی زبانان گیتی فراهم آوریم