خانه موزه ای بی نظیر در تهران

۰
like ۰

برچسب: 

خانه ای که اکنون به نام موزه مقدم شناخته می‌شود یکی از مجلل‌ترین خانه‌های دوره قاجار بوده و دو بخشی که معمولا در خانه‌های قدیمی ایرانی یافت می‌شود، یعنی بیرونی (بخش عمومی) و اندرونی (بخش خصوصی و شخصی) را دارد. در کنار دیگر جزئیات و بخش‌های شگفت انگیز ه این خانه پرشکوه، می‌توان کاشی‌های بسیار ارزشمند و طلایی رنگی را مشاهده کرد که مقدم برای حفظ‌شان آنها را روی دیوار نصب کرده است .باید اشاره کرد که بعضی از این کاشی‌ها در دنیا بی‌نظیرند.

TEL

رسانه مهر فرجام یک کار گروهی است که توانستیم بستری را برای پیوند هموطنان و همه پارسی زبانان گیتی فراهم آوریم