مجموعه تصاویر بازی سالهای سیاه

۰

برچسب: 

سلام
این مجموعه تصاویر متلق به بازی ایرانی جهان باز سالهای سیاه است.
اطلاعات بیشتر از این بازی در تارنمای گیمی:
http://gamei.ir/index.php/fehrest/132-blackyears

TEL

رسانه مهر فرجام یک کار گروهی است که توانستیم بستری را برای پیوند هموطنان و همه پارسی زبانان گیتی فراهم آوریم