ترین ها

برنامه  ترین ها از یک سو در پی آشنا ساختن مردم با موضوعاتی است که ممکن است بسیاری از آنها به فراموشی سپرده شده باشند مثل رفیع ترین گلدسته مسجد، قدیمی ترین پله ها، قدیمی تـرین بیـمارستان تـهران و ... در حـوزه کسب و کار مثـل قـدیمی تـرین رانـنده تاکسی، جوان ترین راهبر مترو، قدیمی ترین قناد، عکاس و ... از سوی دیگرشناسایی و معرفی استعدادهای کشف نشده عرصه های مختلف ورزشی، عـلمی، فرهنگی و ...  که الـگوهای مناسبی برای نـسل امروز کـشور می بـاشند، در حـوزه ورزش نـیز در این بـرنامه به دنـبال ایجاد رقابتی سـالم میان اقشار مختلف مردم  و ثـبت کوردهای مردمی در زمـینه مهارت های ورزش همگانی و در سطح غیر حرفه ای  هستیم. این رقـابت ها به صـورت دوره ای در سـطح مـناطق تهران بـرگزار می شود تا اولا افراد مـستعد این امکان را پیدا کنند تا در زمینه های ورزشی توانمندی ها و استعدادهای خود را بروز دهند و برترین های مناطق به تفکیک شناخته شوند و ثانیا فرصتی باشد تا در مراحل بالاتر برترین های شهر تهران شناخته شوند. از نظر سنی شرکت کنندگان به پنج دسته تقسیم می شوند:

  1. کودکان و نوجوانان ( ۷ تا ۱۴ سال )
  2. جـــــوانـان (۱۵ تا ۲۵سال )
  3. بزرگسالان (۲۶ تا ۴۵ سال)
  4. میانسالان (۴۵ تا ۶۰ سال)
  5. کهنسالان (۶۰ سال به بالا)

ایـن برنامه با اسـتفاده از واحـد سیار چـند دوربـینه در امـاکن ورزشـی هر مـنطقه ضـبط می شود و بـه صـورت دوره ای تـرین های هر رشته مشخـص شده و بـه روز رسانی می شـوند. ضـبط آقایان در یک روز و خانم ها در روز دیـگر انجام می گیرد. ساعت ضبط از صبح تا بعد از ظهر خواهد بود و گروه های سنی به تفکیک و با برنامه ریزی در ساعات مختلف برای رقابت حضور پیدا می کنند. رشته های رقابت عبارت اند از:

  •   برای آقایان رشته های طناب زنی ، دراز و نشست و روپایی در یک دقیقه در نظر گرفته شده
  • برای خانم ها در رده سنی کودکان طناب زنی، دراز و نشست و پرش جفت پا در یک دقیقه و از رده سنی نوجوانان به بالا راکت زنی (تنیس روی میز)، دارت، پرتاب توپ (بسکتبال) در نظر گرفته شده است
  • هـمچنین از نـخبگان ورزشی که تـوانایی های خـاص دارند و تـوانایی آنـها مـنحصر بـه فرد می باشد برای معرفی و انجام ورزش های نمایشی دعوت می شود.

برای شرکت در برنامه  ترین ها  ثبت نام در سایت الزامیست. بعد از ثبت نام می بایست به  ترین ها بازگردید و از ستون سمت چپ  رشته و شاخه ی مورد نظر خود را انتخاب کنید. سپس از لیست شرکت کنندگان، نفر نخست را برگزینید و در قسمت ارسال دیدگاه مشخصات خود را وارد کنید و ذکر کنید که چه رکوردی را می توانید ثبت کنید.

                                              

                                                                             برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.                                                                             

 

 

اشتراک در ترین ها

TEL

رسانه مهر فرجام یک کار گروهی است که توانستیم بستری را برای پیوند هموطنان و همه پارسی زبانان گیتی فراهم آوریم