پنجره - هفته دوم (عکس)

پنجره - هفته دوم (عکس)

مهلت ارسال آثار: ۲۹ شهريور ۱۳۹۳ تا ۰۴ مهر ۱۳۹۳
تاریخ اکران: ۲۹ شهريور ۱۳۹۳ تا ۰۴ مهر ۱۳۹۳
تاریخ اختتامیه: ۰۴ مهر ۱۳۹۳

برگزارکنندگان: 

تعداد برگزیدگان: ۱نفر

آثار ارسال شده به این جشنواره

TEL

رسانه مهر فرجام یک کار گروهی است که توانستیم بستری را برای پیوند هموطنان و همه پارسی زبانان گیتی فراهم آوریم