پنجره - هفته اول (فیلم)

پنجره - هفته اول (فیلم)

مهلت ارسال آثار: ۲۲ شهريور ۱۳۹۳ تا ۲۸ مهر ۱۳۹۳
تاریخ اکران: ۲۲ شهريور ۱۳۹۳ تا ۲۸ شهريور ۱۳۹۳
تاریخ اختتامیه: ۲۸ شهريور ۱۳۹۳
تعداد برگزیدگان: ۱نفر

TEL

رسانه مهر فرجام یک کار گروهی است که توانستیم بستری را برای پیوند هموطنان و همه پارسی زبانان گیتی فراهم آوریم