پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

کمک کنیم کودکان با تغییر، استرس و اضطراب مقابله کنند

ناشر : نیوند

نویسنده :

مترجم : حبیب امانی , احمدرضا بیات

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 4,350 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 267
کنگره ‫‭RJ506‭ /‮الف‬6‫‬‭پ8 1394
دیویی ‫‬‭‭618/928522
کتابشناسی ملی 3988808
شابک ‫‭978-600-95931-0-1
سال نشر 1394
پیشگفتار
بخش اول: تعامل آگاهانه
بخش دوم: مهارت های زندگی
بخش سوم: مقابله با تغییر
بخش چهارم: مقابله با استرس
بخش پنجم: مقابله با اضطراب
بخش ششم: حرکت به جلو

محصولات مشابه

نمایش همه