پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

ابزارهای ارزیابی و تشخیص اختلال پنیک و آگورافوبی

DSM_5

ناشر : نیوند

نویسنده : , ,

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 3,150 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 183
کنگره ‫‬‭RC535‫‭/‮الف‬8‮الف‬2 1394
دیویی ‫‬‭616/85223
کتابشناسی ملی 3995383
شابک 978-600-93982-9-4
سال نشر 1394
مقدمه
فصل اول: کلیات ارزیابی
فصل دوم: مسائل مهم در ارزیابی اختلال پنیک
فصل سوم: مسائل مهم در ارزیابی اختلال آگورافویی
فصل چهارم: ابزارهای اندازه گیری اختلال پنیک و آگورافویی
پیوست الف
پیوست ب
منابع

محصولات مشابه

نمایش همه