پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

راهنمای آموزش عملی ذهن آگاهی برای مراجعان

ناشر : نیوند

نویسنده : ,

مترجم : محمدقربانی

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 4,600 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 266
کنگره ‫RC489‭‬ ‭/ش95‫‭د2 1394
دیویی ‫‬‮‭616/89142
کتابشناسی ملی 4030257
شابک 978-600-95931-1-8‬‭‬‬‬
سال نشر 1394
مقدمه مؤلفان
درباره نویسنده ها
پیشگفتار
قدردانی
فهرست اعتباری اختصاری
مقدمه مترجم
1- ذهن آگاهی چیست؟
2-تشویق مراجعان به ذهن آگاهی
3- معرفی تمرین ذهن آگاهی
4- بازخورد گرفتن پس از یک تمرین
5- ذهن آگاهی افکار
6- زندگی کردن با ذهن آگاهی
7- خردمندانه عمل کردن
8- ذهن آگاهی به عنوان یک مهارت: مثال های موردی
سخن آخر
منابع

محصولات مشابه

نمایش همه