پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

وسواس و درمان شناختی - رفتاری آن

ناشر : نیوند

نویسنده :

مترجم : امیرهوشنگ مهیار , شعله نمازی

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 5,100 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 297
کنگره ‫‬‭RC533‫‬‮‭‫‬‭/آ2و5 1394
دیویی ‫‬‭‬‮‭616/85227
کتابشناسی ملی 3988064
شابک 978-600-93982-8-7
سال نشر 1394
دیباچه مترجم
پیشگفتار( مؤلف)
سپاسگزاری ( مؤلف)
فصل اول: توصیف
فصل دوم: نظریه ها و الگوها
فصل سوم: شاخص های تشخیص و درمان
فصل چهارم: درمان
فصل پنجم: نمونه های بالینی
پیوست ها
منابع

محصولات مشابه

نمایش همه