پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

روان درمانی اختلال دوقطبی

ناشر : نیوند

نویسنده : , ,

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 2,900 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 136
کنگره ‫‬‭RC516‫‭/ز4‮الف‬3 1394
دیویی ‫‬‭616/895
کتابشناسی ملی 3739799
شابک ‫‬‭978-600-93982-3-2
سال نشر 1394
مقدمه
فصل1: اختلال دو قطبی
فصل 2: درمان شناختی - رفتاری اختلال دو قطبی
فصل3: درمان بین فردی و نظم اجتماعی در اختلال دو قطبی
فصل4: درمان های متمرکز بر خانواده در اختلال دو قطبی
فصل5: دارودرمانی اختلال دو قطبی
فصل6: خودکشی و اختلال دوقطبی
فصل7: ابزارها و پرسشنامه های مرتبط با اختلال دو قطبی
منابع

محصولات مشابه

نمایش همه