پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

دمانس

ناشر : نیوند

نویسنده : , ,

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 1,650 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 78
کنگره ‫‬‮‭RC524‫‬‮‭/ز2د8 1393
دیویی ‫‬‮‭616/83
کتابشناسی ملی 3608794
شابک ‫‬‮‭978-600-93982-0-1
سال نشر 1393
فصل 1: دمانس
فصل 2: آلزایمر
عوامل خطر ساز
تشخیص
ارزیابی های پزشکی
مراحل آلزایمر
مراقبت ها و عوامل محافظت کننده و پیشگیرانه
درمان
مراجع

محصولات مشابه

نمایش همه