پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

آموزش پلومتریک برای نوجوانان

ناشر : هخامنش

نویسنده : , ,

مترجم : سید نعمت خلیفه

ارائه دهنده : سیادت

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 3,000 تومان

5 امتیاز - 1 نفر

...
صفحات کتاب 134
کنگره ‫‬‭GV443‫‬‭/چ9ت8 1388
دیویی ‫‬‭613/7042
کتابشناسی ملی 1966041
شابک 978-964-8555-18-9
سال نشر 1388
مقدمه مولف تقدیم به
فصل 1درک پلیومتریک
داستان موفقیت پلیومتریک پیشرفته :
فلسفه برنامه
خلاصه وضعیت
فصل دوم روش ها و شیوه ها
داستان موفقیت آمیز پلیومتریک پیشرفته
آموزش بازی :
برنامه برای موفقیت :
روش های آموزش :
خلاصه :
فصل 3 آموزش برای موفقیت
هوش تمرینی :
بازگشت به حالت اولیه :
سرد کردن بدن :
شاداب بمانید :
تقویت و تجدید نیرو « اغذیه » :
اضافه بار :
اصل ویژگی تمرین :
متغّیر های برنامه :
انتخاب تمرین :
ترتیب تمرین :
شدت آموزش :
سرعت تمرین:
دوره های آموزش :
دوره های استراحت :
تعداد آموزش :
طراحی یک تمرین :
قسمت 1 : نرمش های فعال
تمرین های نرمش فعال :
قسمت 2 : فعالیت های آمادگی
تمرین های قدرتی
تمرین های پلیومتریک :
آموزش سرعت و چابکی :
فعالیت های سرد کردن بدن :
توصیه تمرینی :
ارائه پیشنهادات مربیگری :
برنامه با تنوع :
فصل چهارم
طرح برنامه :
یک برنامه آمادگی کامل
آمادگی برای آموزش :
پیشرفت برنامه : یک روش متعادل
پیشرفت مناسب :
تنوع برنامه :
خلاصه :
فصل پنجم
تمرین های برنز ، نقره و طلا
تمرین های سطح برنز
تمرین برنز # 1 : چمباتمه با توپ طبی
تمرین برنز # 2 : شنا روی زمین A – B – C
تمرین برنز # 3 : بالا بردن پاشنه
تمرین برنز # 4 : پرش یا ثابت ماندن
تمرین برنز # 5 : فشرده کردن توپ طبی
تمرین برنز # 6 : پرش با هر دو پا به سمت عقب و ثابت ماندن
تمرین برنز # 7 : پرش سه گانه
تمرین برنز # 8 : حرکت پروانه ای ( چرخش) توپ طبی
تمرین برنز # 9 : پرش ایستاده و رسیدن
تمرین برنز # 10 : ضربه های آهسته پهلویی و جانبی به توپ طبی
تمرین برنز # 11 : پرتاب از بالای سر توپ طبی
تمرین برنز # 12 : پایین آوردن توپ طبی با یک پا
تمرین برنز # 13 : پرش های تک پا
تمرین برنز # 14 : تمرین مخروط برداری
تمرین برنز # 15 : تمرین شکل 8
تمرین های سطح نقره :
تمرین نقره # 1 : کلاغ پر
تمرین نقره # 2 : شنا های روی زمین
تمرین نقره # 3 : پرش های با مچ پا
تمرین نقره # 4 : پرش های مخروطی یا با مانع
تمرین نقره # 5 : فشار به توپ طبی در حالت نشسته به سمت بالا
تمرین نقره # 6 : پرش های مخروطی پهلویی
تمرین نقره # 7 : تمرین پرش با دو پای زیگزاگ
تمرین نقره # 8 : پاس از روی سینه توپ طبی
تمرین نقره # 9 : پرش 90 درجه
تمرین نقره # 10 : تمرین پنج ارتفاع
تمرین نقره # 11 : پرتاب به عقب توپ طبی
تمرین نقره # 12 : چمباتمه شکافته توپ طبی
تمرین نقره # 13 : لی لی قدرتمند
تمرین نقره # 14 : تمرین ساعتی
تمرین نقره # 15 : تمرین x T
تمرین های سطح طلا :
تمرین طلا # 2 : شنای روی زمین تعادلی با توپ طبی
تمرین طلا # 5 : لمس انگشتان پای یک در میان با توپ طبی
تمرین طلا # 6 : دوی سرعت و پرش طولانی
تمرین طلا # 7 : تمرین زیگزاگی یک پا
تمرین طلا # 8 : پاس سینه حرکت ناگهانی توپ طبی
تمرین طلا # 9 : پرش 180 درجه و رسیدن
تمرین طلا # 10 : پرش با بدن جمع
تمرین طلا # 11 : پاس با بغل پای حریف با توپ طبی
تمرین طلا # 12 : پرش چمباتمه ای سرعتی
تمرین طلا # 13 : جست و خیز کردن ناگهانی
تمرین طلا # 14 : تمرین X
تمرین طلا # 15 : تمرین دوی رفت و برگشت با مانع
بالاتر از تمرین های سطح طلا :

برچسب ها

سلامت ورزش

محصولات مشابه

نمایش همه