پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

سلامت روانی و مدیریت استرس

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 134
موضوعات جنسیتی: رحم سرگردان هیستریایی:
سلامت روانی و بزرگسالان جوان:
تاریخ و برچسب:
روش های درمان در طول زمان:
داروی ضدافسردگی:
نظریه های روانشناسی:
تئوری (نظریه ی) روان پویشی:
رفتارگرایی و یادگیری اجتماعی:
ذهن (مغز) و رفتار:
تأثیرات روانی اجتماعی:
تشخیص بیماری روانی:
مراحل تغییر رفتاری: نگهداری ذهن:
محور 1: اختلالات بالینی:
اختلالات تشخیص داده شده در طفولیت، دوران کودکی و یا نوجوانی:
اختلالات اضطراب:
اختلالات روان پریشی:
اختلالات وضع روانی:
مداخلات زندان:
اختلالات Somatoform:
اختلالات خورد و خوراک:
اختلالات استعمال جسم (شی):
محور II: اختلالات شخصیتی و اختلالات توسعه:
پوسترهای افسانه ای: افسانه های خودکشی
دوستان در بحران:
متخصصان سلامت روانی:
سلامت روانی 101:
مدیریت استرس (فشار روانی):
انواع استرس (تنش روانی):
تنش روانی حاد:
استرس (تنش روانی) حاد عارضی:
اختلال تنش روانی پس آسیبی:
انواع محرک های تنش زا:
استرس (تنش روانی) کار:
موضوعات در اخبار: Technostress (تکنولوژی استرس):
استرس (فشار روانی) مدرسه:
موضوعات فرهنگی:
تنش روانی خانواده (استرس خانواده):
تنش روانی مالی (استرس مالی):
مباحث جنسیتی:
تغییرات بزرگ زندگی:
اثرات استرس روی سیستم های بدن:
سیستم قلبی عروقی:
استرس و بیماری قلبی- عروقی:
سرطان و استرس (تنش روانی):
استرس (فشار روانی) و مرض چاقی:
دیابت (مرض قند) و استرس (فشار روانی):
تکنیک های مدیریت استرس:
تعمق (مراقبه، عبادت):
تنفس عمیق و آرمیدگی ماهیچه:
تغذیه:
مدیریت زمان:
بیوفیدبک (پسخورد زیستی):
مراحل تغییر رفتاری:
راه های کنار آمدن بر استرس:
آموختن چگونگی کنار آمدن:
تشخیص و ارزیابی محرک های تنش زا:
کم کردن میزان محرک های تنش زای سبک زندگی:
تکنیک های کنار آمدن منفی:
مدیریت استرس 101:

محصولات مشابه

نمایش همه