پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

کتاب کار NLP

راهنمای علمی برای دستیابی به نتایج مورد نظر

نویسنده :

مترجم : معصومه صالحی , مهدی عرب زاده

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 30,000 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 390
مقدمه
بخش اول: NLP چیست؟
بخش دوم: اهداف
بخش سوم: یادگیری
بخش چهارم: رابطه
بخش پنجم: حواس پنجگانه
بخش ششم: حالت روحی
بخش هفتم: دورن ذهن
بخش هشتم: استراتژی ها
بخش نهم: زبان
بخش دهم: متا مدل
بخش یازدهم: میلتون مدل
بخش دوازدهم: استعاره
بخش سیزدهم: نوشتار
بخش چهاردهم: فهمیدن
بخش پانزدهم: چهارچوب بندی
بخش شانزدهم: جمع بندی
پیوست 1
پیوست 2
واژه نامه
درباره نویسنده

برچسب ها

روان شناسی

محصولات مشابه

نمایش همه