پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

مبانی حقوقی و مشروعیت تحریم های یکجانبه آمریکا

و تحریم های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران

ناشر : قانون یار

نویسنده :

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 8,000 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 144
کنگره HF۱۵۸۶/۵‭‬ ‭/‮الف‬۹‏‫‬‮‭ص۸ ۱۳۹۶
دیویی ۳۷۳/۷۳۰۵۵
کتابشناسی ملی 4718540
شابک 978-600-8796-35-0‬‬‬
سال نشر 1396
پیشگفتار
فصل اول: مبانی، مفاهیم و تعاریف
فصل دوم: انواع تحریم و مشروعیت آن ها
فصل سوم: مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم علیه ایران در حقوق بین الملل
فصل چهارم: تحریم های یکجانبه آمریکا و تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع و مأخذ

محصولات مشابه

نمایش همه