پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

آداب معاشرت برای مدیران

راهنمای برندینگ شخصی و تعاملات اثربخش مدیران با افراد، گروه ها و ملیت ها

ناشر : ماهواره

نویسنده :

ارائه دهنده : کلیدپژوه

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 14,000 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 132
کنگره ‏‫BJ۲۰۰۷‭ /‮ف‬۲۳‏‫‭س۲ ۱۳۹۷‮الف‬
دیویی ۳۹۵‬
کتابشناسی ملی 5357409
شابک 978-622-95065-2-3‬
سال نشر 1397
سخن آغازی
بخش اول: رفتار مناسب در محیط کار
بخش دوم: آداب لباس پوشیدن
بخش سوم: آداب استفاده صحیح از زبان بدن
بخش چهارم: آداب شرکت در جلسات رسمی و کاری
بخش پنجم: آداب شرکت در کنفرانس ها، نمایشگاه های تجاری و رویدادهای ویژه
بخش ششم: آداب شرکت در سفر های کاری
بخش هفتم :آداب سفر با هواپیما
بخش هشتم: آداب اقامت در هتل
بخش نهم: آداب معاشرت در فرهنگ های مختلف
بخش دهم: آداب معاشرت خانم ها در محیط کار
منابع

محصولات مشابه

نمایش همه