پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

اسلوب های اندیشه ورزی

برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق کیفی

ناشر : ماهواره

نویسنده :

مترجم : زهره غفاری جاهد

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 4,000 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 168
کنگره ‏‫‭H۶۲
دیویی ‏‫‭۰۰۱/۴۲
کتابشناسی ملی 5813754
شابک ‏‫‭978-600-459-650-3‬‬
سال نشر 1398
فصل1: مقدمه
فصل 2: اندیشه ورزی دسته ای
فصل 3: اندیشه ورزی روایی
فصل 4: اندیشه ورزی دیالکتیکی
فصل 5: اندیشه ورزی شاعرانه
فصل 6: اندیشه ورزی نموداری
فصل7: تجزیه و تحلیل کیفی آموزش

محصولات مشابه

نمایش همه