پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

سرسختی در زمین پول آفرینی

کتابچه بازی شما برای دستیابی به رهایی مالی

ناشر : نسل نواندیش

نویسنده : ,

مترجم : سیما فرجی

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 14,900 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 440
کنگره HG۱۷۹‏‫‬‮‭/ر۲س۴ ۱۳۹۶
دیویی ۳۳۲/۰۲۴
کتابشناسی ملی 4824273
شابک 978-964-236-865-5
سال نشر 1396
مقدمه
پیشگفتار
بخش اول: ثروت: کتابچه ی قانون
فصل اول: سرسخت و تزلزل ناپذیر
فصل دوم: زمستان فرا می رسد... اما چه زمانی؟
فصل سوم: هزینه های پنهانی و حقایق ناقص و مبهم
فصل چهارم: رهایی بخشیدن برنامه های بازنشستگی مان
فصل پنجم: به معنای واقعی به چه کسی می توانید اعتماد کنید؟
بخش دوم: کتابچه ی بازی انسان های سرسخت
فصل ششم: چهار اصل بنیادین
فصل هفتم: خرس مالی زندگی تان را بکشید
بخش سوم: روانشناسی ثروت
فصل هشتم: دشمن درونتان را ساکت کنید
فصل نهم: ثروت واقعی
پی نوشت

محصولات مشابه

نمایش همه