پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

اخلاق تجارت

ناشر : دانشگاه علوم اسلامی رضوی

نویسنده :

مجموعه اثر : فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه های اسلامی

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 900 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 107
کنگره BP254/65‏‫‭/‮الف‬9‮الف‬3 1388
دیویی 297/655
کتابشناسی ملی ‏‫1807920‬
شابک 978-964-7673-70-9
سال نشر 1388
سخن ناشر
مقدمه
گفتار اول: مفهوم شناسی
الف- اخلاق
ب- تجارت
1- تجارت به معنای اعم
2- تجارت به معنای اخص، یعنی بازرگانی و دادوستد کالا
گفتار دوم: پیوند اخلاق با اقتصاد
گفتار سوم: جایگاه تجارت در اقتصاد اسلامی
گفتار چهارم: آداب و اخلاق دادوستد
آداب پیش از تجارت
1- انگیزۀ سالم
2- دانش و تخصص
3- اولویت تجارت داخلی و دادوستد کالاهای اساسی
4- انتخاب کالای مرغوب
5- استفادۀ بهینه از امکانات
داستانی کوتاه
6- اصلاح سرمایه
7- نفی واسطه گریهای غیر ضروری
گفتار پنجم: آداب هنگام تجارت
الف- یاد خدا
ب- راستی
ج- نظم و میانه روی
د- پرهیز از فریب (غِش) در دادوستد
1- کالاهای تقلبی
2- تبلیغات خلاف واقع
3- کم فروشی
نکته ها
ه ـ - نفی گران فروشی
1- فروش کالا با سود بالا
داستانی کوتاه
2- دادوستد با سود پایین
و- دخالت نکردن در دادوستد دیگران
ز- نفی احتکار
ح- برخورد مناسب با طرف معامله
ط- پرهیز از دادوستد با افرادی خاص
گفتار ششم: آداب پس از تجارت
الف- تنظیم سندهای تجاری
ب- پرهیز از درخواست کاهش قیمت
ج- پذیرش فسخ (اقاله)
گفتار هفتم: کارکردهای اقتصادی اخلاق
گفتار هشتم: شیوه ها و راهکارهای نهادینه سازی اخلاق دادوستد
الف- تقویت باورها
ب- استوارسازی عناصر جامعۀ ایمانی
1- عدالت و دادگری
2- برادری
ج- نظارت بر بازار
کتاب نامه

محصولات مشابه

نمایش همه