پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

خودکشی

مددکاری اجتماعی مداخله در بحران

ناشر : آوای نور

نویسنده : ,

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 6,000 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 112
کنگره HV۴۰‭/ی۳م۴ ۱۳۹۷‬
دیویی ۳۶۱/۳۲
کتابشناسی ملی 5293106
شابک 978-600-309-407-9
سال نشر 1397
فصل اول: کلیات (تعریف مفاهیم)
مقدمه
تعاریف
تعریف بحران
مدیریت بحران
انواع بحران
مداخله در بحران
فصل دوم: تاریخچه
تاریخچه خودکشی
باورهای رایج درباره خودکشی
تاریخچه بحران
فصل سوم: نظریه ها و مدل ها
نظریه های خودکشی
نظریه های روان تحلیلگری
نکات مهم نظریه بحران و مداخله در بحران
فصل چهارم: مداخله مددکاری اجتماعی در بحران خودکشی
آموزش مددکاری اجتماعی در زمینه مداخله در خودکشی و پیشگیری از آن
ارزیابی و مداخله
سخنی درباره ارزیابی خودکشی
مداخله
مدیریت موردی بالینی
تجربه مددکاران اجتماعی از مراجعین با موضوع خودکشی
میزان برخورداری مددکاران اجتماعی از آموزش های مربوط به خودکشی
ارزیابی آموزش و مهارت های شخصی
نگرش مددکاران اجتماعی به آموزش های مرتبط با خودکشی
بحث
پیوست 1
فصل پنجم: نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری، مداخله و دوران پس از خودکشی
نقش مددکاران اجتماعی بالینی و مشاوران سلامت روانی در جلوگیری از خودکشی
تشخیص علائم هشدار دهنده
واکنش به علائم هشدار دهنده
نتیجه گیری
فصل ششم: کار با بازماندگان بعد از خودکشی
واکنش ها بعد از خودکشی
کودک به عنوان بازمانده
نوجوانان و جوانان به عنوان بازمانده
والدین به عنوان بازمانده
دیدگاه های مذهبی در مورد خودکشی
مداخله مددکاری اجتماعی برای بازماندگان
فهرست آگاهی برای مددکاران اجتماعی
فهرست اقدامات لازم برای مددکاران اجتماعی
منابع فارسی
منابع لاتین

محصولات مشابه

نمایش همه