پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

مهارت های ارتباطی در آموزش

ناشر : آوای نور

نویسنده :

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 5,000 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 176
کنگره ‏‫BF۶۳۷ ‭/‮الف‬۴‏‫‭م۹ ۱۳۹۸
دیویی ‏‫‬‭۱۵۸/۲
کتابشناسی ملی 5560942
شابک 978-600-309-463-5
سال نشر 1398
پیشگفتار
1-ارتباطات چیست؟
2-انواع ارتباطات انسانی
3-سخن گفتن
4-معجزه درست شنیدن
5-خواندن موثر
6-نوشتن
7 -آداب ارتباطات کلامی
8-نحوه معرفی و آشنایی
9-نامه نگاری
10-تماس تلفنی
11-فعالیت های فیزیکی در ارتباط غیر کلامی
12-لباس و پوشش ظاهری
13-چهره و چشم ها
14-اشارت و حرکات دست ها
15-دست دادن
16-تاثیرلحن کلام
17-اثر حریم در فاصله های ارتباطی
18-برقراری تماس
19-خود گویی ها
20-نحوه نزدیک شدن به دیگران
21-طرد
22-راهبردهای ایجاد تماس
23-هنر گفتگو
24-گوش دادن فعال
25-خود افشا سازی
26-ترکیب طرح سوال، گوش دادن فعال و خود افشا سازی
27-مهارت ارتباط باکودکان
28-گوش سپردن به فرزندان
29-نحوه ابراز کلامی، غیر کلامی به کودکان
30-عدم قضاوت ارزشی
31 -درمیان گذاشتن حرف ها واحساس های درونی
32-حل مسئله مشارکتی
33-رویکرد مشارکتی
34-تعاملات خانوادگی
35-اختلال های تعاملات خانوادگی
36-جابه جایی احساسات
37-پیام های ناهمخوان
38-آسیب شناسی خانواده
39-ائتلاف ها
40-راهکارهای دستکاری پنهان
41-سرزنش و قضاوت
42-ایجاد احساس گناه
43-ایجاد حس توهم
44-تهدید
45-رشوه دادن
46-تسلی دادن
47-رفتار سرد
48-ایجاد نشانه ها
49-سیستم خانواده
50 -نکات ارتباطی در فن بیان
51 -نیازهای روانی انسان
منابع و مآخذ

محصولات مشابه

نمایش همه