پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

چگونه رابطه‌ی زناشویی خود را نجات دهید

راهبرد هفت مرحله ای برای پیوند مجدد با همسرتان

ناشر : نسل نواندیش

نویسنده :

مترجم : غلامحسین خانقایی

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 14,900 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 423
کنگره ‏‫‬‭RC۴۸۸/۵‏‫‬‭/م۶۳ن۳۱۳۸۸
دیویی ۶۱۶/۸۹۱۵۶
کتابشناسی ملی 1879972
شابک 978-964-236-200-4
سال نشر 1388
پیشگفتار: با کانون آگاهی خود دوباره پیوند یابید تا واقعی شوید
فصل اول: آستین ها را بالا بزنید؛ باید اقدام کنید
شگفت آور نیست که به این جا رسیده اید
نجات رابطه ی شما به معنای نجات خودتان است
مسیر جریان امور را عوض کنید: شما می توانید رابطه ی مطلوبی داشته باشید
رابطه ی خود را در وضعیت پروژه قرار دهید
فصل دوم: مسأله را تعریف کنید
چهره نمای مفاهیم شخصی
چهره نمای سلامت رابطه ی شما
چهره نمای مسأله ی عمومی شما
چهره نمای مسأله ی مشخص شما
چهره نمای رفتار همسر شما
چهره نمای رفتار خودتان
چهره ی نمای شیوه ی رابطه سازی شما
تفاهم موجود در رابطه تان را به آزمون بگذارید
آزمون رابطه ی جنسی
پنج پرسش دشوار و سنگین
فصل سوم: در هم شکستن افسانه ها
فصل چهارم: از بین بردن روحیه ی نامناسب خود
فصل پنجم: بازگشت به کانون آگاهی خود: اصول رابطه سازی شما
فصل ششم: دستورالعمل موفقیت
چهره نمای شخصی خود را تهیه کنید
نیازهای عاطفی
نیازهای فیزیکی
نیازهای روحانی
نیازهای اجتماعی
نیازهای ایمنی
چهره نمای همسرتان را تهیه کنید
آزمون آگاهی شما ازهمسرتان
1- تاریخچه ی خانواده
الف – نام کامل همسرتان
ب – سن و سال
ج – رابطه ی مادری
د – تمرین نوشتاری
هـ – رابطه ی پدری
و – تمرین نوشتاری
ح– تمرین نوشتاری
زنگ تفریح
2- طرح ساده ی رابطه
3- سایر روابط همسرتان
4- «رویکرد تماس گیری» همسرتان
پرسش های دو گزینه ای
پاسخ کوتاه
5- «سامانه ی ناکامی» همسرتان
6- موفقیت، شکست، و ضرر و زیان
پاسخ های کوتاه
7- تعلقات شغلی و مالی
پاسخ های کوتاه
8- موضوع های ذهنی و بدنی
پاسخ های کوتاه
9- اصول و اولویت ها
زنگ تفریح
پرسش اول
پرسش دوم
پرسش سوم
پرسش چهارم
پرسش پنجم
فصل هفتم: تجدید پیوند با همسرتان
نمودار گردش تجدید پیوند
فصل هشتم: چهارده روز عشق ورزی صادقانه
روز اول
تکلیف صبح
تکلیف آخر روز
موضوع اول
موضوع دوم
موضوع سوم
روز دوم
روز سوم
روز چهارم
روز پنجم
روز ششم
روز هفتم
روز هشتم
روز نهم
روز دهم
روز یازدهم
انواع شخصیت ها: مشارکت ها وآلوده سازی های آن ها
سسروز دوازدهم
روز سیزدهم
روز چهاردهم
فصل نهم: هشدار جدی: رابطه ها را باید مدیریت کنید، نه درمان
اولویت ها را مدیریت کنید
رفتار خود را مدیریت کنید
هدف های خود را مدیریت کنید
تفاوت های خود را مدیریت کنید
تحسین و ستایش خود را مدیریت کنید
فصل دهم: دکتر شما درون شماست
نظر کتاب مقدس درباره ی ارتباط جنسی
نظر کتاب مقدس درباره ی عشق
نظر کتاب مقدس درباره ی ارزش مرد و زن
نظر کتاب مقدس درباره ی بخشش در رابطه ی زناشویی
نظر کتاب مقدس درباره ی جنگیدن
نتیجه گیری: نامه ی شخصی من به شما
سخن پایانی

محصولات مشابه

نمایش همه