پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

بررسی یک نانوکاتالیست مغناطیسی در سنتز هانش

ناشر : قانون یار

نویسنده :

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 8,000 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 71
کنگره ‏‫TA۴۱۸/۹‭ /ن۲‭ف۲ ۱۳۹۶‬
دیویی ‏‫‭۶۲۰/۵
کتابشناسی ملی 5032172
شابک ‫‭978-600-8796-94-7
سال نشر 1396
مقدمه
فصل اول: کلیات
فصل دوم: روش تحقیق
فصل سوم: نتایج
منابع و مآخذ

محصولات مشابه

نمایش همه