پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

بررسی قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت غیر قراردادی

ناشر : قانون یار

نویسنده :

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 8,000 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 258
کنگره ‏‫‬‮‭KMH۸۳۹‏‫‬‮‭/ر۶ب۴ ۱۳۹۶
دیویی ‏‫‬‮‭۳۴۶/۵۵۰۲
کتابشناسی ملی 4705236
شابک 978-600-8796-16-9
سال نشر 1396
مقدمه
فصل اول
کلیات
فصل دوم
قلمرو قاعده پيش بيني پذيري ضرر
فصل سوم
مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر
فصل چهارم
اجرای قاعده پیش بینی ضرر
منابع ومآخذ

محصولات مشابه

نمایش همه